obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 - Kontakt 
    Rada školy 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Štatút Rady školy pri SOŠ Svit
Zloženie Rady školy pri SOŠ Svit
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania RŠ
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 28.10.2014
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 4.12.2014
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 11.3.2015
Výročná správa Rady školy pri SOŠ Svit za rok 2014
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 10.6.2015
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 20.10.2015
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 15.12.2015
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 8.3.2016
Výročná správa Rady školy pri SOŠ Svit za rok 2015
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 15.6.2016
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 12.10.2016
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 14.12.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadania RŠ zo dňa 18.1.2017
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 1.3.2017
Výročná správa Rady školy pri SOŠ Svit za rok 2016
Zápisnica zo zasadania RŠ zo dňa 23.5.2017

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web