obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
  Mapa servera: 
   |- Hlavná stránka    19. január 2020 
   |- Ročenky a noviny SOŠ Svit    19. január 2020 
   |- JA Firma AYP    19. január 2020 
   |- Dokumenty    19. január 2020 
   |- 2% dane    19. január 2020 
   |- Naše učebne    19. január 2020 
   |- Rozvrh hodín a krúžky    19. január 2020 
   |- Možnosti štúdia    19. január 2020 
   |      |- výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín    19. január 2020 
   |      |- technicko-administratívny pracovník    19. január 2020 
   |      |- technické lýceum    19. január 2020 
   |      |- operátor tlače    19. január 2020 
   |      |- biotechnológia a farmakológia    19. január 2020 
   |      |- styling a marketing    19. január 2020 
   |      |- škola podnikania    19. január 2020 
   |      |- pracovník marketingu    19. január 2020 
   |      |- komerčný pracovník v doprave    19. január 2020 
   |      |- grafik tlačových médií    19. január 2020 
   |      |- podnikanie v remeslách a službách    19. január 2020 
   |- Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe    19. január 2020 
   |      |- Členstvá v zväzoch a organizáciách    19. január 2020 
   |- Info pre ZŠ    19. január 2020 
   |- Maturita 2017    19. január 2020 
   |- Naše aktivity    19. január 2020 
   |      |- jún    19. január 2020 
   |      |- máj    19. január 2020 
   |      |- apríl    19. január 2020 
   |      |- marec    19. január 2020 
   |      |- február    19. január 2020 
   |      |- január    19. január 2020 
   |      |- december    19. január 2020 
   |      |- november    19. január 2020 
   |      |- október    19. január 2020 
   |      |- september    19. január 2020 
   |- Pedagogický zbor    19. január 2020 
   |- Študenti    19. január 2020 
   |      |- 1.A    19. január 2020 
   |      |- 1.B    19. január 2020 
   |      |- 1.E    19. január 2020 
   |      |- 2.A    19. január 2020 
   |      |- 2.B    19. január 2020 
   |      |- 2.E    19. január 2020 
   |      |- 3.A    19. január 2020 
   |      |- 3.B    19. január 2020 
   |      |- 4.A    19. január 2020 
   |- Projekty    19. január 2020 
   |      |- Comenius 2013 - 2014    19. január 2020 
   |      |- LEONARDO 2013    19. január 2020 
   |      |      |- Španielsko    19. január 2020 
   |      |- Rómske stredoškolské štipendiá    19. január 2020 
   |      |- ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009    19. január 2020 
   |      |- Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť...    19. január 2020 
   |      |      |- Exkurzia do Nórska    19. január 2020 
   |      |      |- Život ľudí na vidieku    19. január 2020 
   |      |      |- Dávna minulosť    19. január 2020 
   |      |- Globálny etický program    19. január 2020 
   |      |- GLOBE    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2016    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2015    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2014    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2012    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2011    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2010    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2009    19. január 2020 
   |      |      |- GLOBE Games 2008    19. január 2020 
   |      |- Fond NIL    19. január 2020 
   |      |      |- exkurzia na Islande    19. január 2020 
   |      |      |- exkurzia na Slovensku    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria    19. január 2020 
   |      |      |- Energy, chemistry and society    19. január 2020 
   |      |      |      |- Lecture 2    19. január 2020 
   |      |      |      |- Lecture 1    19. január 2020 
   |      |- COMENIUS    19. január 2020 
   |      |      |- začiatok    19. január 2020 
   |      |      |- 1. rok projektu    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Cyprus    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Amsterdam    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Svit    19. január 2020 
   |      |      |- 2. rok projektu    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Česká Třebová    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Nórsko    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Svit 2008    19. január 2020 
   |      |      |- 3. rok projektu    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Cyprus 2009    19. január 2020 
   |      |      |      |- fotogaléria Česká Třebová 2009   
   |      |      |      |- fotogaléria Amsterdam 2008   
   |      |- LEONARDO    19. január 2020 
   |      |      |- Jazyková príprava    19. január 2020 
   |      |      |- Pracovná stáž    19. január 2020 
   |      |      |- Florencia    19. január 2020 
   |      |      |- Nočná Florencia    19. január 2020 
   |      |      |- Livorno    19. január 2020 
   |      |      |- Pisa    19. január 2020 
   |- Školský internát    19. január 2020 
   |      |- fotogaléria    19. január 2020 
   |      |- aktivity    19. január 2020 
   |      |      |- krúžková činnosť    19. január 2020 
   |      |      |- Internátna pavučina    19. január 2020 
   |- Nadstavbové štúdium    19. január 2020 
   |- Internetová žiacka knižka   
   |- Kontakt    19. január 2020 
   |      |- Rada školy    19. január 2020 
   |- Archív a TV archív    19. január 2020 
   |- Legislatíva    19. január 2020 
   |- Register    19. január 2020 
   |      |- zmluvy    19. január 2020 
   |      |- objednávky    19. január 2020 
   |      |- faktúry    19. január 2020 
   |- E-learning    19. január 2020 
   |- Kniha návštev    19. január 2020 
   |- Naši absolventi    19. január 2020 
   |- Mapa servera   

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web