obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
  Mapa servera: 
   |- Hlavná stránka    2. október 2017 
   |- Ročenky a noviny SOŠ Svit    4. júl 2016 
   |- JA Firma AYP    22. marec 2016 
   |- Dokumenty    18. apríl 2017 
   |- 2% dane    27. marec 2017 
   |- Naše učebne    25. august 2014 
   |- Rozvrh hodín a krúžky    7. september 2017 
   |- Možnosti štúdia    6. jun 2017 
   |      |- výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín    27. október 2014 
   |      |- technicko-administratívny pracovník    23. október 2014 
   |      |- technické lýceum    25. august 2014 
   |      |- operátor tlače    27. apríl 2017 
   |      |- biotechnológia a farmakológia    9. máj 2017 
   |      |- styling a marketing    23. október 2014 
   |      |- škola podnikania    23. október 2014 
   |      |- pracovník marketingu    23. október 2014 
   |      |- komerčný pracovník v doprave    23. október 2014 
   |      |- grafik tlačových médií    6. jun 2017 
   |      |- podnikanie v remeslách a službách    23. október 2014 
   |- Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe    23. marec 2015 
   |      |- Členstvá v zväzoch a organizáciách    17. marec 2016 
   |- Info pre ZŠ    16. marec 2017 
   |- Maturita 2017    8. január 2017 
   |- Naše aktivity    12. jun 2017 
   |      |- jún    25. jun 2017 
   |      |- máj    27. máj 2017 
   |      |- apríl    4. máj 2017 
   |      |- marec    6. apríl 2017 
   |      |- február    26. marec 2017 
   |      |- január    1. február 2017 
   |      |- december    12. január 2017 
   |      |- november    16. júl 2017 
   |      |- október    9. december 2016 
   |      |- september    5. október 2016 
   |- Pedagogický zbor    15. september 2016 
   |- Študenti    18. september 2016 
   |      |- 1.A    17. november 2016 
   |      |- 1.B    17. november 2016 
   |      |- 1.E    12. september 2015 
   |      |- 2.A    17. november 2016 
   |      |- 2.B    17. november 2016 
   |      |- 2.E    18. september 2016 
   |      |- 3.A    17. november 2016 
   |      |- 3.B    17. november 2016 
   |      |- 4.A    12. september 2015 
   |- Projekty    23. marec 2017 
   |      |- Comenius 2013 - 2014    25. august 2014 
   |      |- LEONARDO 2013    25. august 2014 
   |      |      |- Španielsko    25. august 2014 
   |      |- Rómske stredoškolské štipendiá    12. jun 2017 
   |      |- ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009    25. august 2014 
   |      |- Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť...    25. august 2014 
   |      |      |- Exkurzia do Nórska    25. august 2014 
   |      |      |- Život ľudí na vidieku    25. august 2014 
   |      |      |- Dávna minulosť    25. august 2014 
   |      |- Globálny etický program    25. august 2014 
   |      |- GLOBE    12. jun 2016 
   |      |      |- GLOBE Games 2016    12. jun 2016 
   |      |      |- GLOBE Games 2015    3. jun 2015 
   |      |      |- GLOBE Games 2014    25. august 2014 
   |      |      |- GLOBE Games 2012    25. august 2014 
   |      |      |- GLOBE Games 2011    25. august 2014 
   |      |      |- GLOBE Games 2010    25. august 2014 
   |      |      |- GLOBE Games 2009    25. august 2014 
   |      |      |- GLOBE Games 2008    25. august 2014 
   |      |- Fond NIL    25. august 2014 
   |      |      |- exkurzia na Islande    25. august 2014 
   |      |      |- exkurzia na Slovensku    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria    25. august 2014 
   |      |      |- Energy, chemistry and society    25. august 2014 
   |      |      |      |- Lecture 2    25. august 2014 
   |      |      |      |- Lecture 1    25. august 2014 
   |      |- COMENIUS    25. august 2014 
   |      |      |- začiatok    25. august 2014 
   |      |      |- 1. rok projektu    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Cyprus    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Amsterdam    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Svit    25. august 2014 
   |      |      |- 2. rok projektu    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Česká Třebová    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Nórsko    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Svit 2008    25. august 2014 
   |      |      |- 3. rok projektu    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Cyprus 2009    25. august 2014 
   |      |      |      |- fotogaléria Česká Třebová 2009   
   |      |      |      |- fotogaléria Amsterdam 2008   
   |      |- LEONARDO    25. august 2014 
   |      |      |- Jazyková príprava    25. august 2014 
   |      |      |- Pracovná stáž    25. august 2014 
   |      |      |- Florencia    25. august 2014 
   |      |      |- Nočná Florencia    25. august 2014 
   |      |      |- Livorno    25. august 2014 
   |      |      |- Pisa    25. august 2014 
   |- Školský internát    6. marec 2016 
   |      |- fotogaléria    25. august 2014 
   |      |- aktivity    18. október 2017 
   |      |      |- krúžková činnosť    11. november 2015 
   |      |      |- Internátna pavučina    20. máj 2015 
   |- Nadstavbové štúdium    21. december 2016 
   |- Internetová žiacka knižka   
   |- Kontakt    18. október 2015 
   |      |- Rada školy    5. september 2017 
   |- Archív a TV archív    30. jun 2017 
   |- Legislatíva    5. november 2014 
   |- Register    5. jun 2017 
   |      |- zmluvy    17. február 2016 
   |      |- objednávky    27. január 2016 
   |      |- faktúry    25. február 2016 
   |- E-learning    4. september 2015 
   |- Kniha návštev    25. august 2014 
   |- Naši absolventi    25. august 2014 
   |- Mapa servera   

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web