obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 - Možnosti štúdia 
    výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 
    technicko-administratívny pracovník 
    technické lýceum 
    operátor tlače 
    biotechnológia a farmakológia 
    styling a marketing 
    škola podnikania 
    pracovník marketingu 
    - komerčný pracovník v doprave 
    grafik tlačových médií 
    podnikanie v remeslách a službách 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Stredná odborná škola (SOŠ) vo Svite píše svoju históriu od 1.7.2005. Vznikla ako komplex spojením troch stredných škôl vo Svite SPŠ M.C. Sklodowskej, SOU textilného a SOU chemického.

Naša vzdelávacia inštitúcia je  je medzinárodne certifikovaná INTERNATIONAL  EDUCATION SOCIETY LONDON (IES), a naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.
(www.iescertifikat.sk, www.ies-info.com).
 
logo_ies.jpg

 V študijných odboroch zameraných na ekonomiku majú študenti možnosť získať "Certifikát KROS" pre študentov. Tento certifikát venuje firma KROS všetkým úspešným a nadaným študentom, ktorí maturovali na programe OMEGA – podvojné účtovníctvo alebo úspešne zvládli tento program v priebehu vzdelávacieho kurzu.
Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku v programe OMEGA, vie program ovládať a pracovať s ním. Certifikát získajú iba tí žiaci a účastníci, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky z účtovníctva a praktickej skúšky v programe OMEGA známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný).

    
    
    

kroscertifikat.jpg
V súčasnosti škola ponúka možnosť štúdia v týchto odboroch:

2840 M biotechnológia a farmakológia
3918 M technické lýceum
výživa, ochrana zdravia a kontrola potravín
zamerané na biológiu a chémiu
6341 M  škola podnikania
3759 K komerčný pracovník v doprave - logistika v doprave
6405 K pracovník marketingu - cestovný ruch
zamerané na ekonomiku
a informatiku
3158 M styling a marketing
zamerané na odevníctvo
3446 K grafik tlačových médií
3457 K operátor tlače
zamerané na polygrafiu
6475 H technicko - administratívny pracovník (3-ročný učebný odbor)
2683 2 elektromechanik na rozvodné zariadenia
(3-ročný učebný odbor)
3152 2 krajčír/krajčírka
(3-ročný učebný odbor)
3151 2 pletiar/pletiarka
(3-ročný učebný odbor)
3178 0 výroba konfekcie
(2-ročný učebný odbor)
3179 0 textilná výroba (2-ročný učebný odbor)
učebné odbory
6405 L podnikanie v remeslách a službáchnadstavbové štúdium
sossvit.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web