obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018


Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov pre školský rok 2017/2018

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 sa bude konať
v zmysle zákona 245/2008 Z.z.
Termíny:

1. kolo:
1. termín - 9. máj 2017
2. termín - 11. máj 2017Forma prijímacej skúšky : písomná
Predmety :
matematika, slovenský jazyk a literatúra - pre študijné odbory

2840 M  biotechnológia a farmakológia
6341 M  škola podnikania 
3759 K   komerčný pracovník v doprave
3446 K   grafik tlačových médií
3457 K   operátor tlače 

 

Predmety :
chémia, slovenský jazyk a literatúra - pre študijný odbor

2949 M  výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Matematika – test  z učiva základnej školy
Slovenský jazyk a literatúra – test  z učiva základnej školy
Chémia -
test  z učiva základnej školy

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web