obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 - Študenti 
    1.A 
    1.B 
    1.E 
    2.A 
    2.B 
    2.E 
    3.A 
    3.B 
    4.A 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Junior Achievement Slovensko 
 
 
       
        Vzdelávací program Globálny etický program - Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.  
  
        Počas kurzu účastníci riešia etické dilemy vyplývajúce z prípadových štúdií v imaginárnej (virtuálnej) potravinárskej spoločnosti, v ktorej sledujú osudy protagonistov - zamestnancov. Preskúmavajú rôzne aspekty problémov, ktoré vo firme vznikajú na rôznych úrovniach. Medzi zamestnancami je študent - brigádnik, ktorého správne či nesprávne rozhodnutie je spúšťacím mechanizmom  kauzy "lupienky". Študenti rozoberajú rozhodnutia, ktoré robí každý jednotlivý zamestnanec v rôznom funkčnom postavení v tejto spoločnosti a zároveň zvažujú a konfrontujú svoje vlastné názory na riešenia, ktoré by v podobnej situácii uplatnili. Rozhodnutia každého zamestnanca ostávajú otvorené až do posledného bloku a tým vzniká priestor pre diskusiu. 
 
  
 
 
       Súčasťou jednoročnej práce na projekte a podmienkou získlania certifikátov o úspešnom absolvovaní programu je účasť na súťaži GEP - " Vedieť sa správne rozhodnúť!"  
Prvou časťou súťaže je korešpondenčné kolo. Dvojčlenné tímy spracujú písomne svoju úvahu, v ktorej navrhujú riešenia, odôvodňujú svoje rozhodnutia, hodnotia správanie hlavných aktérov prípadovej štúdie. Tohto roku sa prípadová štúdia týkala problematiky auditu a postojov auditora. Plné znenie prípadovej štúdie si môžete prečítať TU:  http://gepucebnica.jasr.sk/files/gep-pripad-studia-koresp-kola-2011.doc 
 
V školskom roku 2010-2011 sa do súťaže zapojili dve študentky z 2. A triedy Júlia Šoltysová a Eva Lišková. Skôr než začali pracovať na téme svojej práce, preštudovali si základné dokumenty, ktoré definujú úlohu a pozíciu audítorov a zúčastnili sa stretnutia s ekonomickým riaditeľom  firmy Chedos, a.s.
 
Clever tím SOŠ vo Svite sa umiestnil na 5. mieste ( 52 účastníkov) a postúpil do bratislavského finále.   
  
 
 

 
 
Júlia Šoltysová a Eva Lišková
20110526110248(1).jpg20110526111022(2).jpg
 Finále v Bratislave sa uskutočnilo 10. júna 2011.  
Šesť súťažných  tímov sa zišlo na pôde firmy Hewlett-Packard Slovakia. Študenti dostali novú prípadovú štúdiu, na ktorej pracovali dve hodiny - premýšľali o problémoch, navrhovali riešenia. Po 2 hodinách prezentovali svoje rozhodnutia pred 4 člennou porotou. 
 
ÚŽASNÝ A NEČAKANÝ VÝSLEDOK!!! 
 
Clever tím - Júlia Šoltysová a Eva Lišková svojim vystúpením zaujali porotu natoľko, že ich všetci členovia vyhlásili na prvom mieste.  
 
 
" Moje dojmy z Bratislavy sú úžasné! Na súťaži sa mi veľmi páčilo, bola tam príjemná atmosféra. Po vyhlásení výsledkov som ostala prekvapená, ale čím viac nad tým premýšľam, tým viac si myslím, že sme si výhru zaslúžili! "  
                                                                           Júlia Šoltysová
20110610073637(1).jpg20110610121820(1).jpg20110610132802(1).jpg
20110610133258(1).jpg
 
 
 
20110610133258(2).jpg
 ____________________________________________________________________________________
  
 Školský rok 2013/2014 v programoch - Globálny etický program  
 
 

 
prisionero.jpg
 
"Jediná vec, ktorá je potrebná na to, aby zvíťazilo zlo je, aby slušní ľudia nerobili nič." 
                                                                                                ( Edmund Burke) 
 
 
 
Tohto roku pracujú študenti v dvoch etických programoch - Etika v podnikaní a Etika a podnikanie. Práve druhý spomenutý program je novým pohľadom na riešenie reálnych životných situácií prostredníctvom prípadových štúdií, ktoré sa mohli stať (a stali sa) v reálnom podnikateľskom a civilnom živote. "Ako by ste sa zachovali?" pýtajú sa doplňujúce otázky za štúdiami, "V čom tkvie etickosť a neetickosť rozhodovania?" "Čo vám hovorí svedomie?" Na tieto a iné otázky študenti hľadajú odpovede aj prostredníctvom svojho triedneho diskusného fóra. Tak má každý člen skupiny možnosť poznať názory svojho spolužiaka, súhlasiť s nimi alebo ich odmietnuť. Postupné riešenie zložitejších tém pomáha študentom uľahčiť proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt, ktoré raz možno v tejto etickej forme budú aplikovať na svoj bežný život, možno  na svoju podnikateľskú prax.  
 
" Etika nám pomáha rozlišovať medzi tým, čo je dobré a čo zlé. Dobro prináša ľuďom úžitok a zlo ľudia odmietajú, lebo ich v konečnom dôsledku poškodzuje. Len vedieť určiť, čo je v danej situácii to dobré a čo zlé, nemusí byť vždy jednoduché!"  
 
Na tejto skvelej myšlienke sme postavili našu prezentáciu na veľtrhu "Vitajte v našom regióne" v Žiline. 29. apríla 2014 sme skoro ráno štartovali do Žiliny, aby sme ukázali, ako my pracujeme v škole na hodinách... 
    
 
 
Skoro ráno na stanici s kopou batožín...  
img_6577.jpgimg_6579.jpgimg_6580.jpg
Beata, Ivanka, Aďa  
radšej by sme ešte spali...  
konečne v Žiline  
 
Do Žiliny sme dorazili práve včas, aby sme stihli pripraviť náš reklamný stánok. Už počas inštalácie upútal pozornosť okoloidúcich v obchodnom centre Mirage. Obrázky upozorňovali na možnosť človeka rozhodnúť sa medzi dvoma cestami... tou, ktorá vedie do pekla a tou, ktorá vedie do neba... Bolo to celkom zábavné, keď sme okoloidúcich zastavovali a lákali na riešenie pekne zabalených prípadových štúdií. Mohli sa rozhodnúť medzi dvomi cestami a ponúknuť nám naše riešenie. Nik nezaváhal (hahaha) a rozhodol sa eticky!  
tak toto je náš kreatívny stánok  
img_6582.jpgimg_6586.jpgimg_6588.jpgimg_6590.jpg
 
Pre ostatné tímy bolo toto podujatie súťažou. Porota hodnotila, ako aktívne tímy pracujú a ako dokážu zaujať svojou prezentáciou porotu a všetkých okoloidúcich. My sme nesúťažili. Našou úlohou, bolo ukázať, že etika patrí do podnikania a je rovnako dôležitá pri výchove mladých podnikateľov. Bol to vlastne náš nápad! Veríme, že sa ujme a aj ostatné tímy dostanú príležitosť prezentovať svoju skvelú prácu.   
Natočili sme pár videí, urobili pár fotiek a veľa, veľa sa rozprávali s ľuďmi. Zaujali sme aj porotu...svedčia o tom aj odkazy na našej stene: "výborný nápad" "ste šikovné" "nech vám to vydrží" "výborné" a podobne. Pochvala vždy poteší! Aj porotcovia boli sklamaní, keď sa dozvedeli, že sme nesúťažný tím.... možno by sme boli aj niečo vyhrali!  
K nášmu dokonalému imidžu prispeli aj kostými, ktoré nám prepožičali študentky 4. ročníka odboru styling a maarketing. Boli skvelé. Patrili do maturitnej kolekcie a boli ocenené na krajskej súťaži stredoškolskej odbornej činnosti.
 
 
Stredná odborná škola Svit (S sme museli vyrobiť, stratili sme ho po ceste)  
img_6591.jpgimg_6592.jpgimg_6594.jpg
Spolu s odbornou porotou...vysmiaty 
img_6596.jpgimg_6601.jpgimg_6600.jpg
 
Každý, kto sa pri našom stánku zastavil (a bolo ich veru dosť), dostal od nás malý darček - malého smajlíka so želaním "BE HAPPY" Rozdali sme ich 98 kusov. V podvečer sa všade hemžili mladí aj starší s našimi smajlíkmi. Mysleli sme to úprimne! Naozaj sme želali všetkým, aby boli šťastní, aby sa im darilo...skrátka, aby pochopili, v čom je krása a neopakovateľnosť prežívania šťastného a spokojného života.  
 
 
 
budstastny.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web