obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    - LEONARDO 
      Jazyková príprava 
      Pracovná stáž 
      Florencia 
      Nočná Florencia 
      Livorno 
      Pisa 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Projekt Leonardo
Taliansko - Florencia
29.9.2008 - 18.10.2008

Projekt  „Leonardo“ nám otvoril dvere Talianska,  krajiny plnej historických pamiatok a zaujímavostí.  Florencia sa stala počas trojtýždňovej stáže našim prechodným domovom. Spoznávali sme   jej okolie, navštevovali firmy, laboratória, podniky a múzeá.  
             Prvý týždeň počas pracovných stáži bol venovaný aj jazykovej príprave, výučbe talianskeho jazyka.   
            2. a 3. týždeň sme si naše vedomosti získané v škole overili prakticky vo firmách, laboratóriách a logistických centrách zameraných na odevníctvo, chémiu a logistiku. Zaujala nás návšteva múzea kostýmov v paláci Pitti, so svojou expozíciou zo sveta módy, navštívili sme múzeum topánok majstra Ferragamo, ktorý obúval aj hollywoodske hviezdy. Na našej poznávacej ceste sme sa zastavili v lekárni Santa Maria Novella, ktorá píše svoju históriu už od roku 1500. Na to nadväzovala exkurzia v podniku samotnej výroby. Mali sme možnosť navštíviť a prezrieť si aj chemické a biologické laboratória spadajúce pod Ministerstvo obrany. Cez prísnu kontrolu a bezpečnostné opatrenia sme sa dostali do fabriky na výrobu inzulínu.   
 
 
01kopie.jpg01.jpg

Chlapci prežili jedno popoludnie na naše pomery v gigantickom logistickom centre. Oboznámili sa s prepravou, skladovaním a expedíciou tovaru po celom Taliansku. Nevynechali sme ani návštevu letiska a morského prístavu. Cestu do prístavného Livorna sme využili na prehliadkou svetoznámej Pisy s jej charakteristickou šikmou vežou. Aký by to bol výlet k moru bez kúpania sa? Privítala nás kamenná pláž a  pokojná hladina mora čo sme aj využili. 
      A čo sa nám vrylo do pamäti? 
 - múzeum vynálezov Leonarda da Vinci, obdivuhodné gigantické nástenné maľby v miestnych kostoloch, Michalangelove záhrady s rozprávkovým výhľadom na celé historické centrum Florencie s tamojšími mestskými dominantami -  majestátne sa týčiacou kostolnou vežou  Duoma, palácom Vecchio, mostom Ponte Vecchio, palácom Piti...  
      A čo dodať na záver? 
Uvedomili sme si, aká dôležitá a nevyhnutná je jazyková znalosť, keď sa chceme uplatniť so svojou zručnosťou a vedomosťami vo svete.  
uvod.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web