obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    - Fond NIL 
      exkurzia na Islande 
      + exkurzia na Slovensku 
      + Energy, chemistry and society 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
nor_logo.jpgeea_logo.jpgsr_znak.giffondnil-logo_sk.jpg
Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.
 
skflag.jpgEnergie, chémia a spoločnosťiceland-flag.gif
  
 
Tisíce rokov bol život človeka závislý na okolí, ktoré mu poskytovalo stravu, energiu a prostriedky na vývoj. Energia bola jedným zo základných stavebných kameňov technologického a ekonomického rozvoja, ako aj sociálnej organizácie. Spôsob využívania energie je „odtlačkom prstov“ spoločnosti a nášho vplyvu na životné prostredie. Zdroje energie a technológie ich využívania formujú kultúry, ekonomiky, a medzinárodné vzťahy. 
Pokiaľ ide o využívanie energie a jej vplyvu na spoločnosť a našu planétu, žijeme dnes v jedinečnej ére. Na problémy týkajúce sa energie je potrebné nazerať novým spôsobom myslenia a analyzovania. V budúcnosti budeme donútený skúmať a vyvinúť alternatívne zdroje energie. Pri zachovaní súčasnej spotreby fosílnych palív zažijeme energetickú krízu ešte v tomto storočí. V záujme prežiť túto krízu sa mnohé spoločnosti pôsobiace v energetickom priemysle zameriavajú na výskum nových spôsobov využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Hlavným cieľom tohto projektu je pomôcť študentom uvedomiť si vzťah k energii a skúmať problémy týkajúce sa životného prostredia spojené s úlohou energie v spoločnosti, a tak zvýšiť všeobecné povedomie o energii a všetkých jej aspektov. 
  
  
renewable-energy2.jpg
 
Aktivity sú rozdelené do dvojročného programu nasledovne:

Prvý rok projektu bude zameraný na vytvorenie kurzu dištančného vzdelávania o problematike energie. Študenti budú opisovať spôsoby použitia energie, jej spotrebu v minulosti a súčasnosti, ako aj potrebu spoľahlivých zásob energie. Identifikujú a budú študovať hlavné zdroje energie v ich krajine a diskutovať o ich vplyve na životné prostredie. Vytvoria študijné materiály opisujúce premeny energie, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojov energie (tak obnoviteľných, ako aj neobnoviteľných). Táto fáza projektu bude ukončená videokonferenciou o zdrojoch energie v budúcnosti, ktorá je naplánovaná na október 2009.
>>
 
Takto sme pracovali ...
echo01.jpgecho02.jpgecho03.jpgecho04.jpgecho05.jpg
echo06.jpgecho07.jpgecho08.jpgecho09.jpgecho10.jpg
 
Počas druhého roku trvania projektu budú partnerskými krajinami zorganizované dve exkurzie zamerané na obnoviteľné zdroje energie. Na týchto exkurziách sa zúčastní 8-9 študentov. Výber študentov, ktorí absolvujú exkurziu bude založený na práci a výsledkoch dosiahnutých v dištančnom kurze. 
 
Exkurzia na Slovensku sa uskutoční v marci 2010. Program začne dvojdňovým pobytom v Bratislave s exkurziou v jadrovej elektrárni v Mochovciach. Nasledujúci trojdňový pobyt vo Svite bude zahŕňať aktivity v škole a výlety do okolia, exkurziu do výrobne biomasy v Kysuckom Lieskovci.  >>

Exkurzia na Islande sa bude konať vo apríli 2010. Program bude zahŕňať aktivity v škole a okolí, ako aj návštevu miest spojených s témou projektu.   
Ako partnera pre daný projekt sme si vybrali školu z Islandu  predovšetkým preto, lebo Island má skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie (dve tretiny energie produkuje z obnoviteľných vodných a geotermálnych zdrojov). Naša partnerská škola je jedna z popredných islandských stredných škôl v oblasti  informačných technológií a učňovského vzdelávania v zdravotníctve.
 
  

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web