obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 - Možnosti štúdia 
    výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 
    technicko-administratívny pracovník 
    operátor tlače 
    biotechnológia a farmakológia 
    styling a marketing 
    škola podnikania 
    pracovník marketingu 
    - komerčný pracovník v doprave 
    grafik tlačových médií 
    podnikanie v remeslách a službách 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    - GLOBE 
      GLOBE Games 2016 
      GLOBE Games 2015 
      GLOBE Games 2014 
      GLOBE Games 2012 
      GLOBE Games 2011 
      GLOBE Games 2010 
      GLOBE Games 2009 
      GLOBE Games 2008 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 
G
lobal Learning and Observation to Benefit the Environment


  • Je dlhodobý celosvetový projekt
  • Zameraný na sledovanie stavu životného prostredia
  • Vznikol v roku 1995 v USA z iniciatívy NASA
  • Spolupracuje na ňom  17 000 základných a stredných škôl zo 109 krajín
  • Od roku 2005 sa naša škola každoročne zúčastňuje medzinárodných hier GLOBE GAMES v Českej republike
GLOBE Games 2016 - Karviná
GLOBE Games 2015 - Praha Kunratice

GLOBE Games 2014 - Třebíč
GLOBE Games 2012 - Litomyšl
GLOBE Games 2011 - Vsetín
GLOBE Games 2010 - Svitavy
GLOBE Games 2009 - Stříbro
GLOBE Games 2008  - Bystřice nad Perštejnem
  
  
globeg.jpg
globeprogram.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web