obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    - Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
      Exkurzia do Nórska 
      Život ľudí na vidieku 
      Dávna minulosť 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
      - Energy, chemistry and society 
        Lecture 2 
        Lecture 1 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
nor_logo.jpgsr_znak.giffondnil-logo_sk.jpgeea_logo.jpg
 Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.      
 
 "Ako nás ovplyvňuje minulosť..." 
Arendal videregående skole - Lillehammer videregående skole - Stredná odborná škola Svit
 
"Proces hľadania národného povedomia Nórskeho a Slovenského národa od počiatkov vzniku prvých štátnych útvarov až po ukončenie procesu formovania štátnosti  a vytvorenia suverénnych štátov – Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky. Prierez históriou oboch štátov obohatený o pohľad na človeka, ktorý sa stáva dominantnou osobnosťou formovania budúcnosti. V historickom priereze projekt skúma spôsob života človeka žijúceho v iných geografických pásmach, jeho dominantné zvyky a obyčaje, náboženstvo, formovanie jazyka, architektúry a životného prostredia.  
Portrét súčasného človeka – Slováka a Nóra, žijúceho v istej spoločnosti, vyznávajúceho určité hodnoty, majúceho isté zásady a  možnosti svojej sebarealizácie ale aj problémy. Človeka, ktorého sformovala minulosť,  s ktorou je ešte aj v dnešných časoch viac menej spojený. Do akej miery, to sa pokúsia študenti  definovať." 
 
 
                      zdenka - andrej - peťa - mariana - terka - daniela - eliška - soňa - majka - maťo - michal  
img_2682-kopia.jpgimg_2958.jpg
 
 
Projekt  je rozdelený do štyroch hlavných tematických celkov: 
 
                                                                                                                                október, november 2009  
  
                                                                                                november, december 2009  
  
3.   Dejiny Slovenska od 11. storočia po 18. storočie. Vznik miest, remesie a vzdelanosti.   
  
4.      Súčasnosť – štátotvorný proces, suverénne štátne útvary, znaky spoločnosti – pozitíva a negatíva.  
    Spôsob života súčasného človeka, definovanie pojmu Nór, Slovák, vymedzenie základných charakterových vlastností a hľadanie spojitosti s minulosťou.   
  
  
Na úlohách priebežne pracujeme....  
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web