obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 - Študenti 
    1.A 
    1.B 
    1.E 
    2.A 
    2.B 
    2.E 
    3.A 
    3.B 
    4.A 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 
ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009  
projekt Nadácie ORANGE 
 
Projekt sa skladá z piatich postupných krokov k dosiahnutiu finálneho cieľa. Každý krok zahŕňa prípravu, zbieranie informácií, ich spracovávanie, diskusiu, prípravu prezentácií....  
  
 1. krok: Migrácia – príčiny a dôsledky  
1.       spolupráca s Oddelením cudzineckej polície PZ Poprad s cieľom zistiť počet imigrantov v regióne, ich národnosť.  
2.       beseda s pracovníkom cudzineckej polície na tému: Čo v praxi znamená byť imigrantom.  
3.       vyhľadať cudzincov žijúcich v regióne, napísať im pozývacie listy na návštevu v škole.  
  
Dňa 5. februára sme navštívili Oddelenie cudzineckej polície PZ poprad. Prijal nás podplukovník Mráz,  
riaditeľ oddelenia. Počas stretnutia nás oboznámil so štruktúrou a fungovaním cudzineckej polície,  
so Zákonom o pobyte cudzincov a azyle. 
Počas besedy sme sa spoločne pokúšali definovať pojmy ako:  
                 cudzinec, vízový a bezvízový styk, migrácia,  tolerovaný pobyt, vyhostenie a azyl.    
    
    
 
 2. krok: Anglicko – krajina minulosti a súčasnosti 
Mesačná práca študentov zahŕňa zozbieranie základných informácie z krajiny, z ktorej hosť pochádza, vytvorenie propagačného panela a prezentácie o krajine.  
·                 základné informácie z geografie štátu, dejín...  
·                 slávne osobnosti  
·                 fotografie zo života ľudí  
·                 politika a súčasnosť  
.   
img_5077.jpgimg_5072.jpgimg_5089.jpgimg_5084.jpg
img_5070.jpgimg_5071.jpgimg_5087.jpgimg_5083.jpg
 
Domini, Dušan Igor a Lucka (študenti 1.B triedy) s pomocou tlmočníka Jakuba (2.B trieda) navštívili Davida v kancelárii v Poprade a natočili krátke video o ich práci.   
Pripravili anketu pre študentov školy na tému: " Čo vás prvé napadne, keď sa povie Veľká Británia?" Z odpovedí zostavili prezentáciu, ktorú prezentovali na stretnutí. Typickými symbolmi VB pre našich študentov sú samozrejme - Big Ben, Londýn a kráľovná Alžbeta.  Pre Angličanov Davida a Graham niečo úplne iné.  
 
V prvej časti vystúpenia hostia rozprávali o tom, ako prišli na Slovensko, aké boli ich očakávania, ako sa stretali so Slovákmi, čo pozitívne a negatívne im Slovensko pripravilo. Spoločnými silami sa pokúsili nájsť najpodstatnejšie vlastnosti Angličana a Slováka, čo bolo zábavné. 
 
V druhej časti prezentovali David a Graham svoju prácu. Na Slovensku sa  zaoberajú štúdiom migrácie medveďov a inej dravej zveri. Premietli film a práci a vysvetlili dôležitosť ochrany a nedotknuteľnosti prostredia, v ktorom zvieratá na území národných parkov na Slovensku žijú. www.stunningslovakia.com 
   
  
img_5073.jpg
 
 3. krok: Afričania - predsudky k inej farbe pleti 
 
Naša spoločnosť je ešte stále málo multikultúrna. Stretnúť človeka s inou farbou pleti je zriedkavé. A ak ho stretnete, je to pre jedných atrakcia a pre druhých cieľ slovných narážok a výsmechu. Možno preto cudzinci s nevôľou k nám prichádzajú žiť. A ak sa už rozhodnú, je to je "na chvíľu, na skúšku...."
 
Nazi  sa narodila a študovala v Juhoafrickej republike v hlavnom meste. Má početnú rodinu súrodencov. 
 "Naša rodina žije veľmi súdržne a dbá na rodinné tradície." "Prišla som na Slovensko pre 2 rokmi, kvôli manželovi. Len na jeden rok. Už sme tu dva. Ale určite sa vrátim domov. Doma je doma" 
 
 
img_5628.jpgimg_5634.jpgimg_5635.jpgimg_5632-kopia.jpg
img_5652.jpgimg_5650.jpgimg_5643-kopia.jpgimg_5648.jpg
 
Projektový tím tentokrát pripravil prostredie pre afrického hosťa veľmi originálne. V úvode zneli africké piesne a k pôvodným panelom informácií o Veľkej Británii pribudli základné informácie o Africkom kontinente. Fotky - samozrejme zachytávajúce africký folklór, ktorý je pre nás veľmi príťažlivý a oblečenie a účesy.
"Chceli sme, aby to bolo čo najoriginálnejšie!"
 
img_5638-kopia.jpg
 
 
Takto vidíme Afriku my.
  
img_5634-kopia.jpg
 
4. krok: Aký by bol svet bez tolerancie...   
 
Najlepšie to človek zistí priamo na pôde bývalého koncentračného tábora v Osvienčime.  
Dlhých päť rokov tábor Auschwitz  vyvolával pocit strachu medzi obyvateľmi okupovaných nacistami počas druhej svetovej vojny. Hlad, ťažká práca, experimenty a okamžitá smrť 1,5 milióna ľudí z Poľska, Slovenska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Nemecka, Nórska, Litvy a ďalších európskych krajín nás nemôže nechať ľahostajnými...   
 
V dňoch 13. - 14. mája sme podľa plánu projektu navštívili Osvienčim a Krakov. Cieľom našej cesty bolo skúmanie života ľudí v minulosti a súčasnosti.
Minulosť je pre nás mementom. A súčasnosť skvelou príležitosťou nedospieť tam, kam nás priviedol fanatizmus fašizmu, ľudská neznášanlivosť, intolerancia a ľahostajnosť! 
 
Realizácia projektu tu stanovila aj iný dominantný cieľ - vyhľadávať cudzincov a komunikovať s nimi.
Osvienčim a Krakov sú miesta, ktoré sú cudzincami veľmi navštevované. Starí a mladí takmer zo všetkých končín sveta navštevujú túto oblasť Poľska jednak kvôli koncentračnému táboru a jednak kvôli bohatým historických pamiatkam a kultúrnemu životu v Krakove. Nakupujú, túlajú sa po meste s turistickými sprievodcami...a poliaci radi vysvetľujú svoju dávnu históriu s veľkou dávkou hrdosti. Krakov kráľovský....Krakov cirkevný....Krakov židovský...
 
Prvého cudzinca, ktorého sme stretli priamo u nás v izbe hostela bol Japonec. Volal sa Cheece a mal 24 rokov.  Drobný chudý mladík si nás veľmi nevšímal. Veci mal porozkladané všade dookola...kým sme sa mu odvážili prihovoriť: "Ahoj sme študenti zo Slovenska a robíme projekt o cudzincoch....nepodpísal by si sa nám na tričko?" museli sme nazbierať veľkú dávku odvahy. Cheece veľa cestuje po svete. Ktovie koľko krajín prešiel a kde všade bol, ale kde leží Slovensko - nevedel. Tak sme mu našu krajinu ukázali na mape.
 
 
img_5664.jpgimg_5667.jpgimg_5673.jpgimg_5688.jpg
 
Potom sme sa zrazili v na chodbe s Američankou. Volala sa Laura a bola z Nebrasky v USA. Hovorila dobre nemecky!
"Wie heisst du? Was machst du hier? Wie lange bist du in Europa?" tak nejako - len nie tak perfektne sme sa dohovárali. Laura je v Európe od januára a túla sa po krajinách. V Berlíne študovala pár týždňov nemčinu a povedala: " Meine Grammatik ist schlecht!" ( moja gramatika je hrozná)
Pozvali sme ju na Slovensko do Popradu! Ukázali jej to na mape. Vysvetlili, že to nie je ďaleko a ona sa nás opýtala, či sa tam dá priletieť... Vyzerala nadšene a povedala, že možno príde!
 
 
img_5693.jpgimg_5696.jpg
 
Potom to už išlo ľahšie. Tréma opadla. A cudzincov túlajúcich sa po večernom Krakove sme oslovovali smelšie.
 
 
Krojované hostesky pozývali na posedenie do nemenovanej reštaurácie, ale nešli sme. Tak sme sa aspoň s nimi odfotili. Tvárili sa pokojne a boli očividne spokojné. Reklama je reklama....
 
Sofia bola tiež z Poľska. Dokonca z Krakova.Rozdávala letáky s reklamou a v klobúku vyzerala viac cudzokrajne.  Bola z toho "hotová", že sme zastavovali ľudí na ulici. Pýtala sa nás, čo to robíme. Tak sme vysvetľovali a ona sa na tom smiala.
 
Rokia bola naozaj cudzinka! Francúzska z Paríža! Smiala sa nám, ako sa snažíme zastaviť cudzincov. Museli sme sa s ňou odfotiť s našimi tričkami! Budeme slávni....
 
 
p5130059.jpgp5130064.jpgp5130065.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V dňoch 19. - 20. mája sme navštívili Bratislavu. Náš projekt pokračoval ďalšou prácou. Tentokrát sme sa stali účastníkmi festivalu: Týždeň nových menšín. Podujatie organizovala Nadácia Milana Šimečku a jeho hlavným cieľom bolo zvyšovať povedomie širokej verejnosti o cudzincoch a nových komunitách žijúcich na Slovensku. Počas festivalu sa uskutočnili rôzne podujatia ako filmové projekcie, diskusie, literárne predstavenia, workshopy, neformálne stretnutia.... 
 
Väčšina z nás bola v Bratislave prvýkrát, preto sme si nenechali ujsť príležitosť pozrieť si historickú Bratislavu.
 
img_5747.jpgimg_5755.jpgimg_5865.jpgimg_5752.jpg
img_5868.jpgimg_5788.jpgimg_5871.jpgimg_5858.jpg
 
Pracovný program sme začali návštevou kancelárie Nadácie M. Šimečku. Sídli na ulici neďaleko Prezidentského paláca v uličke so starými historickými budovami.
Kancelárie sú plné mladých ľudí, ktorí túto prácu robia z presvedčenia. Všade vláne pracovný neporiadok, množstvo vydaných publikácií,  kníh a brožúr - všetko študijné materiály pre všetkých, ktorí prejavia záujem stať sa multikultúrnymi.
 
Program našich návštev: streda: 13:00 - návšteva Nadácie M. Šimečku  
                                              17:00 - diskusia Burky, kríže, jarmulky?! Divadlo Meteorit  
                                              20:00 - párty TY & ETNO & TEA - Allstar Refjúdží Band -   
                                              kapela utečencov z celého sveta  
 
                                  štvrtok: 11:30 verejná debata Mešity na Slovensko (ne)patria -   
                                             Gymnázium J. Hronca a Spojená škola Metodova diskutujú na tému  
                                             náboženskej tolerancie  
 
 
img_5783.jpgimg_5767.jpgimg_5833.jpgimg_5875.jpg
 
Zaujímavé stránky:    www.multikulti.sk 
                               www.sda.sk 
 
                               http://www.multikulti.sk/ine/migranti:_kolko__odkial__kde_.html 
urobte si test, ak chcete vedieť viac o imigrantoch!!!!!!!!!!  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web