obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 - Študenti 
    1.A 
    1.B 
    1.E 
    2.A 
    2.B 
    2.E 
    3.A 
    3.B 
    4.A 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
phpthumb_generated_thumbnailjpg.jpg
 
Rómske stredoškolské štipendiá 2016/2017 
 
 
Aj v tomto školskom roku sme súčasťou programu s piatimi študentami a snažíme sa pomáhať tým, ktorí sa sami snažia urobiť veľa pre svoje vzdelanie! Najaktívnejšie sú žiačky prvého ročníka Miška a Katka a tak si želáme, aby im to vydržalo čo najdlhšie...
Na spoločných stretnutiach sa zamýšľame nad našimi túžbami a snažíme sa stanovovať si reálne ciele do budúcna. Spolu s našou mentorkou a tútorkou hľadáme cesty a objavujeme naše rezervy a dostávame odpovede na veľa otázok, na ktoré nám naši rodičia nedokážu odpovedať...
 
Škola pre nás vytvorila motivačný diár, kam si každý týždeň zapisujeme svoje úspechy a neúspechy a plánujeme nasledujúci školský týždeň.  
 
Hoci nám škola veľmi pomáha, najviac sme vďační svojim rodičom, ktorí nás v našom štúdiu  podporujú.
"Svoju rodinu mám veľmi rada, pretože sa chránime a pomáhame si navzájom." 
 
 
 
Rómske stredoškolské štipendiá 2014/2015 
 
Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund podporila aj v tomto školskom roku našich študentov. V súčasnosti máme 5 podporených študentov: Kristína Gažiová, Branislav Horváth, Laura Pačajová, Romana Harvanová, Kristína Šarišská. Všetkých aktivít sa však môžu zúčastniť aj iní rómski študenti z našej školy.   
Zámerom projektu je pomôcť rómskym študentom stredných škôl preklenúť nepriazivé životné situácie a motivovať k lepšiemu dosahovanie študijných výsledkov a spolupracovať s rodičmi.  
 
Všetko o Rómskom štipendijnom fonde nájdete na stránke:
 
 
 
Študentom poskytuje Rómsky štipendijný fond aj doučovania z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický jazyk v podobe individuálnych a skupinových konzultácií. Každý mesiac zorganizujeme pre študentov zaujímavé skupinová aktivity: 
1. Beseda s psychológom na tému -  Pozitívne hodnotenie seba samého.  
2. Stretnutie so zástupcom Rómskeho štipendijného fondu pánom Viktorom Teru. Pán Teru vyrozprával študentom svoj životný príbeh, ako sa stal z obyčajného chlapca z chudobnej rodiny bez vzdelania gymnazista a neskôr vysokoškolák. Rozprával aj o tom, aké dôležité je mať cieľ a prekonávaať prekážky.  
 
 
 
  
img_8978.jpgimg_8979.jpgimg_9267.jpg
 
img_8956.jpgimg_8997.jpg
workshop: Jarné zvyky
workshop: kreatívne maľovanie
Medzinárodný deň Rómov je 8. apríla. Opýtali sme sa rómskych žiakov na našej škole, čo by urobili pre rómske deti, keby mali tú moc? "V prvom rade by som sa im snažil vysvetliť, že najdôležitejšie v živote je vzdelanie. Predĺžil by som povinnú školskú dochádzku a učil by som všetky rómske deti hravou formou. Snažil by som sa im ukázať, že sa dá žiť skromne a plnohodnotne. Snažil by som sa ich vesť k tomu, že človek nikdy nič zadarmo nedostane. Učil by som ich, že farba pleti nič neznamená, láska a rešpektovanie iných je dôležité." Braňo
 
Na otázku: "Prečo je dobré, aby ľudia vedeli o Dni Rómov" Braňo odpovedal: "Tým, že registrujú tento deň, učia sa zaujímať o rómsku kultúru, dejiny a každodenný život a zmýšľanie Rómov. Chceme, aby ľudia poznali svetlejšie stránky života týchto skupín. Aby vedeli, že existujú aj takí, ktorí sa snažia žiť plnohodnotným životom. Chceme, aby sa o nás hovorili, ale nie je v súvislosti s problémami."
_________________________________________________________________________________
 
 
Rómske stredoškolské štipendiá  
 
Podporovatelia: Nadácia otvorenej spoločnosti 
                           Rómsky vzdelávací fond 
                           Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu 
 
 
 
Rómske stredoškolské štipendiá 2013 
V školsko roku 2012/2013 sme sa opäť uchádzali o štipendiá pre rómskych študentov. Tie by im uľahčili dochádzku do školy a pokryli aspoň sčasti výdavky na štúdium a iné školské aktivity. Aj v tomto školskom roku boli podporení štipendiom traja  študenti: Martina Pištová, Tomáš Pišta z 3.A triedy a Ľubomík Koky z 1.B triedy. Spolu s nimi v projekte pracujú aj ďalší študenti prvého ročníka: Mário Markus,  Filip Adam, Alexander Baláž a Kristián Holub.    
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
V projekte je zapojených 179 študentov zo 49 škôl na Slovensku. Z našej školy pracujú v projekte 4 študenti:  
img_4546.jpgimg_4554.jpgimg_1556.jpg
Svetlana Gažiová 1.E
Martina Pištová 2.A
Tomáš Pišta 2.A
Tomáš je úspešným štipendistom fondu
Lenka Pokrivková 1.E
 
"Som Tomáš a mám 17 rokov. Študujem odbor škola podnikaniia. V budúcnosti by som chcel byť úspešným podnikateľom alebo účtovníkom v banke. Mojím terajším cieľom je však úspešne dokončiť školu a zmaturovať. 
Medzi moje najobľúbenejšie predmety patrí ekonomika ale aj anglický jazyk. V jazykoch sa chcem naďalej zlepšovať a dúfam, že táto škola mi v tom pomôže. 
Myslim si, že Stredná odborná škola vo Svite je pre mňa tá pravá!" 
 
" Volám sa Martina. Bývam v dedinke Veľký Slavkov. Mám 16 rokov.   
Popri štúdiu vo voľnom čase čítam knihy, chatujem na sociálnych sieťach, počúvam hudbu, športujem. K mojim najobľúbenejším športom patrí volejbal.   
V budúcnosti sa chcem venovať podnikaniu, preto sa v škole budem snažiť čo najviac, aby sa tento sen uskutočnil."  
 
" Volám sa Svetlana. Som z Liptovskej Porúbky. Mám 16 rokov. Môj odbor je textil. Som šikovné a učenlivé dievča. Som ešte iba prváčka a so školou sa iba zoznamujem. Ale páči sa mi tu." 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Skupinová aktivita: " V čom sme iní..."   
 
" Myslíme si, že rómovia sa od ostatných líšia najmä kultúrou, tradíciami a životným štýlom. Niektorí sú bohatí a iní chudobnejší... Rómoviia majú svoj jazyk, takže medzi sebou komunikujú inak než ostatní. Odlišujú sa farbou pleti a aj to je dôvod rasistických problémov. 
Ale v niečom sú rómovia rovnakí s ostatnými. Je to v tom, že sú ľudia, aj v tom, že sa tiež dokážu normálne správať, pracovať, učiť sa a žiť, ako sa patrí." 
                                                                                                                 marec 2012
    
 
 
 
______________________________________________________ 
 
Chcete sa dozvedieť niečo  o rómskych dejinách, kultúre a súčasnosti? 
 Urobte si spolu s nami test, v ktorom sa dozviete, koľko viete o komunite, s ktorou sa denno denne stretávate... 
 
 
 
 
 
1. Pravlasťou Rómov je:
       a. Egypt
       b. India
       c. Turecko
 
2. Čím boli Rómovia vo svojejn vlasti:
      a. bojovníci
      b.sluhovia
      c. kováči
 
3. Prečo opustili Rómovia svoju vlasť?
     a. boli vyhnaní
     b. chceli sa vymaniť z prísne kastovníckej spooločnosti
     c. nepáčil sa im živit v krajine
 
4. Rómovia prišli do Európy spolu s Turkami ako ich sluhovia, v ktorom storočí?
     a. 12. storočí
     b. 13. storočí
     c. 14. storočí
 
5. Napíš 5 znakov, ktorými sa Rómovia odlišovali od pôvodného obyvateľstva:
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
 
6.Čo je podľa Vás Parrainos a na ktoré obdobiie sa viaže?
 
7. S č´ím je spojený exodus Rómov v roku 1996?
 
8. Aké pozitívne momenty priniesol na Slovensko?
 
9. Koľko Rómov žije na svete?
    a. viac ako 60 000 000
    b. do 60 000 000
    c. okolo 20 000 000
 
10. Žijú Rómovia aj v Afrike?
    a. áno
    b. nie
 
11. V ktorom európskom štáte žije najviac Rómov ( v jednom z nich žije  1 500 000 - 3 000 0000)
    a. Turecko
    b. Rumunsko
    c. Afganistan
 
12. Na používaní rómskej vlajky sadohodli delegáti prvého Svetového rómskeho kongresu zo 14 krajín, ktoré sa stretli v apríli 1971 v Londýne, ke založili Svetovú rómsku úniu.
Čo symbolizuje rómska vlajka?
 
 
 
 
 
 
_vyr_281romska-vlajka.jpg
 
Pravlasť Rómov a trasy po ktorých sa sťahovali. 
 
 
stahovanieromov.jpg
 
Rómska hymna 
Hymna Rómov - "Opre Roma" (Hor sa, Rómovia), známa aj pod názvami "Romale, čhavale" a "Gelem, Gelem", (prípadne "Delem, Delem" a "Geľom, geľom") má korene v pôvodnej ľudovej piesni balkánskych Rómov. V roku 1968 režisér Alexandar Petrovič použil jej melódiu vo filme Nákupca peria. V roku 1971 pieseň upravil Jarko Jovanovič. Za rómsku hymnu ju vyhlásili v roku 1971 na 1. Medzinárodnom zjazde Rómov v Orpingtone vo Veľkej Británii. 
Okrem medzinárodnej hymny pokladajú Rómovia na Slovensku za svoju hymnu aj pieseň Čhajori romaňi (rómske dievčatko), ktorá vznikla v koncentračnom tábore Osvienčim. Rómsku hymnu hrávajú na stretnutiach rómskych aktivistov alebo pri oslavách Medzinárodného dňa Rómov (8. apríl). 
 
 
 ________________________________________________ 
  
 
Rómsky magazín STV - stretnutie s rómskymi žurnalistami 
  
Rómski študenti sa stretli so skupinou rómskych žurnalitov v Košiciach – s pani Etelou Matovou a pánom Tomášom Sivákom. Vo vzájomnom rozhovore sa dozvedeli viac o práci žurnalistov, o príprave rómskeho magazínu pre STV 2, o postavení Rómov na Slovensku a v zahraničí, o zahraničných kontaktoch a o zmyse práce žurnalistov. www.mecem.sk ako aj o zmysle práce zrdružení a neziskových organizácií, ktoré sa angažuju v rómskej otázke.
Študenti rozprávali o svojej rodine, o jej sociálnych problémoch, o postavení rodiny v spoločnosti a cieľoch rodiny, ako aj o tom, ako rodičia podporujú vzdelanie.
V závere redaktori natočili rozhovor so študentami do Slovenského rozhlasu na tému: Význam vzdelania pre moju budúcnosť a podpora zo strany rodiny.  
 
Takto hodnotia svoje stretnutie Tomáš a Martina:    
  
„Všetko sa to začalo dňom, keď sme sa vybrali na malý výlet s našou triednou učiteľkou do Košíc. Na tento výlet sme sa tešili, pretože sme navštívili tvorcov Rómskeho magazínu - So vakeres. Ráno sme nasadli na vlak a po približne hodinovej ceste sme boli  v Košiciach. Autobusom sme sa odviezli na Tomášikovu ulicu,  rovno pred sídlo rómskeho magazínu. Tam sme sa stretli s pani Etelou Matovou redaktorkou magazínu. Sedeli sme u nej v kancelárii, dali sme si s ňou čaj a začala nám rozprávať o tom, ako sa takýto magazín tvorí a odkiaľ získavajú témy na reportáže. Zistili sme, že ľudia vyhľadávajú pani Etelu a prosia ju o pomoc. Z jej rozprávania sme sa dozvedeli, že tento magazín je tvorený preto, aby si ľudia, ktorí nie sú rómskeho pôvodu uvedomili, že nie každý Róm je ako Róm. Niektorí Rómovia sú vysokoškolsky vzdelaní a veľmi úspešní v živote.  Rómsky magazín  slúži na to, aby sa Rómovia ukázali aj v tom lepšom svetle, nie len ako nevzdelaní, neúspešní, chudobní a pod. Najviac sa nám páčilo, ako zaujímavo dokázala hovoriť o Rómoch, ale  aj o sebe. Priznala sa, že veľmi rada hovorí rómskym jazykom, že sa jej veľmi páči a teší ju, že niektorí nerómovia tiež vedia po rómsky.  Pani Etela má veľké srdce, pretože dokáže pochopiť a podporiť ľudí, ktorí ju žiadajú o pomoc. Myslíme si, že ju to robí šťastnou, keď môže pomôcť všetkým tým ktorí o to žiadajú. Dokonca sme sa dozvedeli, že Etela a jej tím navštevujú a spolupracujú aj so zahraničnými krajinami. „ Rómovia sú všade Rómovia, môžeš sa s nimi porozprávať. A všetkým rozumieš. Je jedno či žijú vo Francúzsku, Bulharsku, Rumunsku alebo v Amerike.“ 
Celý tento rozhovor prebiehal zaujímavo. Pani Etela na nás urobila dobrý dojem. Rozhovor s ňou bol veľmi príjemný.   Nakoniec žurnalisti urobili s nami aj s našou učiteľkou rozhovor, ktorý bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase. Po rozhovore do rádia sme sa spoločne odfotili.  Pri rozlúčke sme si podali ruky, poďakovali  a popriali všetko dobré.“
                                                                       
                                                                                                                               Tomáš Pišta a Martina Pištová
                                                                                                                               
 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web