obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 - Študenti 
    1.A 
    1.B 
    1.E 
    2.A 
    2.B 
    2.E 
    3.A 
    3.B 
    4.A 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    - LEONARDO 2013 
      Španielsko 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Učíme sa moderné technológie
(Mobilita Leonardo da Vinci)

 
Biotechnológie patria ku kľúčovým technológiám 21. storočia.  Aplikácia nových biotechnológií môže pomôcť v riešení globálnych problémov ľudstva, medzi ktoré predovšetkým patrí zabezpečenie racionálnej výživy ľudí, zmenšenie environmentálnych problémov, zdravia a kvality života. Predstavujú základné výskumné a technologické priority aj v rámci programov EU.
Projekt "Učíme sa moderné technológie" je zameraný na získanie praktických zručností v tejto oblasti. Je určený pre študentov  študijného odboru biotechnológia a farmakológia.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj praktických zručností a odborných spôsobilostí v oblasti moderných technológií v chémii a biotechnológii s ohľadom na uplatnenie účastníkov v praxi. Na tento hlavný cieľ nadväzujú čiastkové ciele: nadobudnutie skúseností  s novými formami a metódami práce v laboratóriu, s legislatívou EU, prácou v medzinárodnom tíme, získanie Europasu, zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku, zvýšenie počítačovej gramotnosti.

Prvou mobilitou bola pracovná stáž v Portugalsku v dňoch 27.4. - 11.5. Hosťujúca organizácia mala pre našu skupinu pripravený každodenný program.


Prvý deň boli študenti oboznámení s pravidlami BOZP. Ich úlohou bolo natočiť krátke videá, znázorňujúce 4 pravidlá BOZP v laboratóriu. Druhý deň sa zaoberali problematikou znečistenia vôd ťažkými kovmi v oblasti severného Portugalska. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tomto probléme. Na túto tému nadväzovali aktivity tretieho dňa, kedy študovali legislatívu a spôsoby merania znečistenia v riekach. Štvrtý deň sa zaoberali BAT technológiami, čo bola pre nich úplná novinka. Prednášky absolvovali s portugalskou expertkou na tento problém pani Alexandrinou Santos.
  
  
p4280293.jpg
p4290266.jpgp4290264.jpgp4300275.jpgp4300276.jpg

Po tejto štvordňovej teórii prišla prax. Študenti pracovali striedavo na 4 pracoviskách - v modernej čistiarni odpadových vôd ETAR do Ave pri mestečku Vila do Conde, v chemickom a mikrobiologickom laboratóriu firmy PIMENTA DO VALE LABORATÓRIOS Barcelos a v textilnom podniku ACATEL Barcelos. Študenti odoberali vzorky vôd, stanovovali ukazovatele čistoty spektrofotometricky, metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a klasickými odmernými metódami. Veľmi zaujímavá bola práca v mikrobiologickom laboratóriu, kde mali možnosť testovať potraviny na prítomnosť baktérií.
 
 
p5020264.jpgp5020274.jpgp5020282.jpgp5020287.jpgp5020288.jpg
p5060268.jpgp5060272.jpgp5060275.jpgp5060277.jpgp5060276.jpg
p5060278.jpgp5060281.jpgp5060286.jpgcimg8526.jpgp5060289.jpg
p5060291.jpgp5080316.jpgp5080319.jpgp5080321.jpg
Využitie voľného času bolo taktiež veľmi pestré. Strávili sme ho navštevovaním rôznych kultúrnych pamiatok. Bývali sme v malom mestečku Barcelos, ktoré bolo sídlom prvého portugalského grófstva a prvého vojvodu z Bragançy. Mesto je známe svojím trhom keramiky a umeleckých remesiel, ale najviac ho preslávil legendárny kohút, ktorý sa stal portugalským národným symbolom. V čase nášho pobytu sa v tomto meste konala fiesta a tak sme mali jedinečnú príležitosť spoznať kultúrne zvyky miestnych obyvateľov.
 
 
p4290246.jpgp5090270.jpgp5090296.jpgp5090305.jpg
img_2097.jpgimg_2098.jpgimg_2105.jpgp4290229.jpg
p4290250.jpgcimg8304.jpgp5020294.jpgcimg8274.jpg
cimg8283.jpgcimg8290.jpgp5030348.jpgp5030354.jpg
p5030358.jpgcimg8331.jpgp5090283.jpg
Navštívili sme aj najväčšie mestá v tomto regióne Porto a Bragu.

Porto, druhé najväčšie mesto v Portugalsku, leží na ústí rieky Douro do Atlantického oceánu. Je to krásne mesto so spletitými úzkymi uličkami, pozoruhodnou históriou a množstvom pamiatok. Vo svete sa preslávilo predovšetkým portským vínom. Aj my sme mali možnosť zoznámiť sa s procesom výroby tohto slávneho vína priamo v priestoroch jedného z najväčších portugalských vinárskych domov FERREIRA Porto.

porto_pan2.jpgp5010290.jpg
img_2115.jpgimg_2127.jpgp5010278.jpgp5010284.jpgp5010312.jpg
p5010286.jpg
Braga, tretie najväčšie mesto v Portugalsku, je považované za „portugalský Rím“. Už po stáročia tu sídlia biskupi aj hlava portugalskej cirkvi. Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva kostola Bom Jesus de Monte. Tento kostol z konca 18. storočia situovaný na vrcholku Monte Espinto neďaleko Bragy je jednou z najznámejších turistických atrakcií Portugalska. 
cimg8356.jpgp5040383.jpgp5040388.jpgp5040410.jpg
Veľkým zážitkom bol pre nás suchozemcov výlet k Atlantickému oceánu do malebného mestečka Viana do Castelo s krásnymi piesočnými plážami. Aj keď počasie nám neprialo, neodolali sme a okúsili sme studené vody Atlantiku.
p4300307.jpgp4300310.jpgp5050430.jpgimg_2228.jpg
cimg8681.jpgp5050435.jpgimg_2270.jpg
Ako to vnímali študenti:
„Za veľký prínos pokladám možnosť využiť teoretické poznatky zo školy na reálnom pracovisku. Možnosť vyskúšať analytické laboratórne techniky v praxi bolo veľmi zaujímavé.“

„Počas mobility som nadobudla lepšie zručnosti pri práci v laboratóriu, viem lepšie komunikovať v angličtine, poznám veľa odborných anglických slov, ktoré sú potrebné pri práci v laboratóriu v zahraničí, veľmi ma tiež obohatili poznatky o kultúre inej krajiny. Zážitky počas mobility ma povzbudili k ďalšiemu štúdiu v mojom odbore a otvorili mi dvere za hranice mojej krajiny.“

„Keď budete mať možnosť, zapojte sa do takýchto projektov. Prinesie vám to mnoho nových  zážitkov a spomienok na celý život.“
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web