obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Naše aktivity

Naša činnosť je skutočne zaujímavá a pestrá pre všetkých, ktorí chcú byť aktívni a neradi sa nudia...

 Jún 2017
 • 6. - 8.6. 3. ročníky KOŽAS
 • 7. - 8.6. prezentácia Armády slovenskej republiky vrámci KOŽAS
 • 9.6. Festival študentského remesla Kežmarok
 • 9. - 14.6. Kurz praktickej enviromentálnej prípravy 1. ročník BIO
 • 12. - 16.6. Kurz riadenia chemického nebezpečenstva 2. ročník BIO
 • 12.6. klasifikačná porada 2.E
 • 20.6. druhé kolo prijímacích skúšok
 • 23. - 24.6. Komunitný festival Svit
 • 23.6. klasifikačná porada za druhý polrok
 • 26.6. Cena PSK Ing. Martina Gánovská, Ivana Rošková žiačka 4.A
 • 30.6 slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
Máj 2017

 • 2.5. súťaž Slovenského Červeného kríža - Poprad
 • 9.5. 1.termín prijímacích skúšok
 • 11.5. 2. termín prijímacích skúšok
 • 10.5. - 13.5. GLOBE Games 2017 Moravské Budejovice
 • 11.5. exkurzia v spoločnosti FIBROCHEM
 • 17.5. klasifikačná porada končiacich ročníkov 4.A, 4.B. 2.NA, 2.NB
 • 22.5. - 26.5. akademický týždeň
 • 29.5. - 2.6. ÚFIČ MS 2017
Apríl 2017
 • 5.4. veľtrh cvičných firiem Košice
 • 6.4. Bratislava - Zážitkové centrum vedy AURELIUM
 • 6.4. Krajské kolo CHO kategórie B
 • 6.4. Výstava prác grafikov a tlačiarov 2017
 • 19.4. pedagogická rada, klasifikácia za 3. štvrťrok
 • 19.4. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - triedne schôdze, 14:30 hod
 • 26.4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 4.A a 4.B
 • 27.4. Autosalón Bratislava 2017
 • 27. - 28.4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 2.NA a 2.NB
Marec 2017
 • 1.3. beseda pre žiakov 1. ročníka "S Tebou a o Tebe"
 • 1.3. riadne zasadnutie Rady školy
 • 2.3. Burza príležitostí v Košiciach
 • 6. - 10.3. jarné prázdniny, nástup do školy 13.3. v rozvrhu deň 6
 • 22.3. predstavenie Drogy - cesta do temnoty.
 • 31.3. súťaž Ministerstva obrany v Bardejove
 • 14. - 16.3. EČ a PFIČ MS 2017
 • Kolégium Zelenej školy
Február 2017
 • Slovenské technické múzeum Košice - Vedecko technické centrum
 • multimediálny výchovný koncert - Trinásta komnata
 • lyžiarsky výcvik pre žiakov 1.ročníka
 • Svet okolo nás, Peru - Štyri strany sveta
 • školské kolo SOČ
 • dámsky klub
Január 2017
 • otvorenie kurzu pre žiakov 1.E a 2.E triedy odboru Textilná výroba na prípravu do zamestnania vo firme FALKE
 • začiatok Kurzu výpočtovej techniky pre dôchodcov mesta Svit v našich OU
 • príprava žiakov na školské kolo SOČ
 • krajské kolo CHO v kategórií A
 • obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
 • burza informácií v Kežmarku
 • burza informácií na ZŠ Komenského Svit
December 2016
 • Deň otvorených dverí spojený s workshopom výchovných poradcov a tlačovou konferenciou ŠIOV-u
 • olympiáda SJL - školské kolo
 • súťaž EXPERT
 • účasť na Vianočných trhoch vo Svite
 • Geografická olympiáda
 • Mikuláš na SOŠ Svit
 • Mikulášsky volejbalový turnaj
 • exkurzia do Kittsee - čokoládovňa HAUSWIRTH
 • burza informácií - Liptovský Mikuláš
 • zasadnutie rady školy
 • exkurzia žiakov do Viedne
 • súťaž tried vo Vianočnej výzdobe
 • Vianočná besiedka SOŠ
 • 23.12.2016 - 5.1.2017 VIANOČNÉ PRÁZDNINY nástup do školy po prázdninách 9.1.2017 (deň 1)
November 2016
 • Hodina deťom
 • DOD Žilinskej univerzity
 • projekt ERASMUS+ seminár vo Fínsku
 • imatrikulácia
 • výstava JUVYR v Bratislave
 • Múzeum tatranskej fotografie, Tatranská galéria
 • jazykové olympiády
 
Október 2016
 • veľtrh Štúdium a kariéra
 • Deň knižníc
 • Výstava Cosmos Discovery
 • návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu
 
September 2016
 • slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017
 • účasť na stretnutí absolventov Baťovej školy práce
 • 12. - 16.9. návšteva partnerskej školy v Třeboni
 • 12. - 16.9. výmenný pobyt v Českej Třebovej
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web