obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Naše aktivity - september 2016
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka aj za účasti pána riaditeľa spoločnosti Chemosvit a.s. Ing. Jána Olekšáka.

got1.gifgot2.gifgot3.gifgot4.gif

Stretnutie absolventov Baťovej školy práce


Stalo sa tradíciou, že každoročne sa začiatkom septembra koná výročná členská schôdza Klubu – absolventov Baťovej školy práce vo Svite. Diana a Peter mali tú česť obliecť si uniformu mladého muža a mladej ženy, držať čestnú stráž a vzdať hold našim predchodcom na škole, ku ktorej tradíciám sa hlásime aj my. Na spríjemnenie programu sme uvili pre účastníkov kyticu vo forme módnej prehliadky, kde sme predviedli svoju kreativitu, zručnosť a šikovnosť.
bata1.jpgbata2.jpgbata3.jpg


Výmenný pobyt v Českej Třebovej

Stredná odborná škola vo Svite už od roku 2005 spolupracuje s Gymnáziom Česká Třebová v rámci partnerstva našich miest. Vďaka podpore mesta Svit sa v dňoch 12. – 16. septembra 12 študentov a dvaja pedagógovia SOŠ zúčastnili výmenného pobytu. Náplňou našej návštevy nebolo len poznávanie partnerského mesta a gymnázia, ale aj odborné exkurzie.

Hneď po príchode sme od Mestského múzea dostali Cestovný pas Českej Třebovej, ktorý sme aj využili. Pod vedením lektorky Mgr. Urbánkovej sme si prezreli všetky expozície, so študentom Vojtechom Johnom sme absolvovali prehliadku mesta a rotundy svätej Kataríny, pozreli sme si aj expozíciu Semanínskej renesancie. Na námestí sme sa zúčastnili Svetového dňa prvej pomoci a využili sme aj možnosť vyskúšať si svoju zdatnosť na lezeckej stene.

dsc04775.jpgdsc04779.jpgdsc04764.jpgdsc04765.jpgdsc04767.jpg
dsc04745.jpgdsc04748.jpgimg_20160914_162508.jpgimg_20160914_161821.jpgimg_20160914_163448.jpg
Ľady medzi slovenskými a českými študentmi sa roztopili hneď prvý večer, na ktorý gymnazisti doniesli rôzne občerstvenie z domova. Vzniklo z toho zaujímavé jazykové okienko. Ozývali sa otázky: „Čo je to sekaná?“ ...Aha, fašírka! „Jak se řekne líbíš se mi?“....
 
9371.jpg9385.jpg9389.jpg9425.jpg
Českí študenti sa našim venovali aj pri prehliadke školy, spoločne si zašportovali v telocvični aj na bowlingu. Absolvovali sme spolu aj celodennú exkurziu, pri ktorej sme sa v Semaníne a okolí zoznámili nielen s históriou osídlenia, ale aj s históriou využívania nerastných surovín a ich spracovaním. Na náučnom chodníku Českého zväzu ochrancov prírody Podorlicko sme vyskúšali nové herné prvky, knajpovanie (liečebná metóda podľa nemeckého lekára Kneippa, spočívajúca v otužovaní studenou vodou) a svoje znalosti zvieracích stôp a trusu. V pravekej archeologickej osade Křivolík nám bývalý študent gymnázia Tomáš Záruba podrobne popísal život ľudí v rôznych obdobiach praveku, výrobné postupy pri spracovaní medi, bronzu a železa. Večer v ekocentre Podorlicko sme si pozreli film ochrane prírody v Českej republike.
 
dsc04783.jpgdsc04786.jpgdsc04789.jpgdsc04791.jpg
Navštívili sme aj historické mesto Litomyšl. Veľmi zaujímavá bola exkurzia do odborných učební Fakulty reštaurátorstva Univerzity Pardubice, kde nám bol zasväteným sprievodcom prodekan fakulty PhDr. Tomáš Kupka. Ukázal nám, ako sa zachraňujú staré tlačoviny a knihy, nástenné maľby a sgrafitá.
 
img_20160913_125700.jpgdsc04706.jpgdsc04721.jpgdsc04723.jpg
dsc04727.jpgdsc04730.jpgdsc04726.jpgdsc04740.jpg
Ďalšou veľmi zaujímavou exkurziou bola návšteva vodárne, kde sa nám venoval konateľ Orlickej vodárenskej spoločnosti Ing. Jiří Šilar.
 
dsc04794.jpgdsc04797.jpg
Týždeň ubehol veľmi rýchlo a českí aj slovenskí študenti sa už tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v júni 2017 vo Svite.
 

Biela pastelka
 
Biela pastelka Od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska verejnú zbierku Biela pastelka. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Naša škola sa každoročne zapája do tejto zbierky. Ani tento rok to nebolo inak. Saška, Natália, Simona a Aďa , štyri dobrovoľníčky z 2. A, ktoré vykonávali dňa 21. 9. 2016 túto zbierku v uliciach mesta Svit. Aj vďaka našim príspevkom môžeme nevidiacim a slabozrakým pomáhať.


Výmenný pobyt v Třeboni

Výmenný pobyt  s priateľskou SOŠ  v Třeboni máme za sebou, ostali  nám len spomienky a fotky. Cestou ta a späť sme spoznávali stovežatú Prahu, plavili sme sa po Vltave, boli sme v ZOO, na Petříne. V Třeboni sme bicyklovali okolo rybníkov, spoznávali školu a okolie, tvorili. Sme doma a tešíme sa na rovesníkov z Třebone.

dscf3977.jpgdscf3978.jpgdscf3982.jpgdscf3986.jpg
dscf4002.jpgdscf4003.jpgdscf4008.jpgdscf3987.jpg
dscf3983.jpgdscf4011.jpgdscf4015.jpgdscf3988.jpg

Našich priateľov z Třebone privítala vo Svite pravá studená jeseň. Na potulkách po Vysokých Tatrách  dievčatá  zažili slnko aj mráz. Ani nepriaznivé počasie však dievčatám náladu nepokazilo, spoznávali naše okolie,  maľovali a tvorili. So skupinkou študentiek  z Třebone  sa rozlúčila aj pani riaditeľka SOŠ. 
1.jpg9.jpg4.jpg5.jpg
6.jpg8.jpg7.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web