obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Naše aktivity - marec 2017

 
Návšteva senior klubu

Dostali sme nápad. Zostaviť krátky program z hovoreného slova, spevu a módnej prehliadky a navštíviť s ním  kluby seniorov v okolí. Chceli bz sme potešiť srdcia starých a chorých ľudí,  pripomenúť im, že nežijú sami a v zabudnutí.
28. februára sme sa vybrali do Senior klubu v Tatranskej Štrbe, kde sme  našim krátkym programom  spríjemnili a  spestrili pobyt seniorom v tomto zariadení. Prijali nás srdečne a chvíle strávené medzi  nimi boli príjemné. Nechali sme tam kúsok svojho srdca.

 
dscf4237.jpgdscf4239.jpgdscf4238.jpgdscf4240.jpgdscf4246.jpg

Celoštátne kolo chemickej olympiády

V dňoch 8.3.-11.3.  sme sa zúčastnili celoštátneho kola 53. ročníka Chemickej olympiády kategórie EF. Po úspešnom školskom kole z našej školy postúpili šiesti žiaci. Súťaž prebiehala v Bratislave a prvý deň sme riešili teoretické úlohy zo všeobecnej, fyzikálnej,  organickej chémie, chémie prírodných látok a analytickej chémie.
Druhý deň nás čakala praktická časť v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá pozostávala z prípravy salicylanu meďnatého a stanovenia medi chelatometricky. 
Aj tento rok sme si priniesli bronzovú medailu, ku ktorej blahoželáme Ivane Roškovej zo 4.A. Ivana si okrem toho odniesla aj ocenenie za najlepšiu prax, a pozvánku na výberové sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique. Medzi úspešných riešiteľov sa okrem nej prebojovali aj Ondrej Bača, Beáta Habľáková zo 4.A a Slavomír Podolský z 2.A. Veronika Helebrandtová a Andrea Hvizdošová zo 4.A si odniesli účastnícke diplomy. Všetkým srdečne blahoželáme.
 
dsc_0007_2.jpgdsc_0008_2.jpgdsc_0017_2.jpg
dsc_0036.jpgdsc_0048.jpg


Výtvarný salón 2017

12. marca V Podtatranskom osvetovom stredisku bolo vyhodnotenie súťaže „Výtvarný salón 2017“. Do tejto výtvarnej súťaže sme sa zapojili aj my, žiaci z odboru grafik tlačových médií, operátor tlače a styling a marketing. Pri maľovaní obrazov sme sa stretávali ako nám to vyhovovalo, niektorí  v stredu, iní  vo štvrtok.  Maľovali sme na plátno obrazy podľa vlastného námetu acrylovými farbami. Niektorí z nás to vyskúšali prvýkrát a bolo to super. Niektorí maľovali doma technikou podľa vlastného výberu. Do súťaže sa nakoniec zapojilo 7 prác a 3 z nich boli ocenené a postúpili na krajskú súťaž do Humenného. Je to úspech? Gratulujeme.
Ocenené práce: 
Marek KREMPASKÝ – Šialený strom života (acryl)
Gabriela POJEDINCOVÁ – Balerína (acvarel)
Jana GABONOVÁ – Pohľad cez stromy – (acvarel, perokresba)

Ak sa chceš pripojiť k nám, príď, dvere sú pre Teba otvorené v stredu od 14:00 hod
   
 
17372921_1434744743212694_282407649_o.jpg17372946_1434744789879356_1970021596_o.jpgdscf4233.jpg
dscf4234.jpgimg_20170208_153858.jpgimg_20170208_153912.jpg
img_20170208_153930.jpgimg_20170222_161415.jpgimg_20170222_161434(2).jpg

Burza príležitostí - Košice


V dňoch 1. - 2.3.2017 so v Košiciach uskutočnila "Burza príležitostí" ktorá bola záverečnou aktivitou v projekte "Odborné vzdelávania a príprava pre trh páce".
Video z burzy.
 
img_4410.gif

Okresné kolo chemickej olympiády kategórie D


Dňa 23.3.2017 sa na pôde našej školy konalo Okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D.Privítali sme 17 žiakov 9.ročníkov základných škôl z Popradu a Svitu pod záštitou CVČ. Žiaci súťažili a riešili úlohy po teoretickej a praktickej stránke. Ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
chod1.jpgchod2.jpgchod3.jpgchod4.jpg
chod5.jpgchod6.jpgchod7.jpgchod8.jpg

 Dni tanca vo Svite

Stredná odborná škola vo Svite a Dni tanca vo Svite. Huraaá postúpili sme na krajské kolo!!! Dievčatá Ivka, Romanka, Dianka, Deniska a Monika. Vďaka patrí aj choreografke Margarite.

dt1.jpgdt2.jpgdt3.jpgdt4.jpg

Exkurzia do meteostanice v Gánovciach

Dňa 24. marca sme sa so žiakmi 2.A a časti 1.A zúčastnili Dňa otvorených dverí v aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. Tento deň bol organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa meteorológie.
Témou boli oblaky a ich poznávanie. Počas exkurzie sme sa oboznámili s činnosťou pracoviska, získali sme informácie z oblasti meteorológie a klimatológie a oboznámili sme sa s meracou technikou. O 12:00 sme spoločne vypustili meteorologický balón s rádiosondou. Tá meria teplotu, tlak vzduchu, vlhkosť alebo rýchlosť vetra. Tieto údaje rádiosonda vysiela každú sekundu. Zaujímavé bolo pre nás aj oboznámenie sa s meraním celkového atmosferického ozónu, ktoré robí táto stanica ako jediná na Slovensku.

img_20170324_102918.jpgimg_20170324_103618.jpgimg_20170324_112834.jpgimg_20170324_113011.jpg

Branný súboj stredoškolákov

Rezort obrany pripravil pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl sériu branných súbojov, ktoré sa začnú v piatok a budú pokračovať až do konca aktuálneho školského roka.
Dňa 31.3.2017 sa takéhoto súboja zúčastnili aj žiaci našej školy.


dsc_0645.jpg

Olympiáda finančnej gramotnosti
European Money Week
emw_logo.jpg
Týždeň od 27. - 31. marca 2017  je označený ako European Money Week. Cieľom aktivity je propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Tento týždeň sa skladá z radu podujatí v zapojených krajinách.
V rámci European Money Week sme na našej SOŠ SVIT pripravili nástenku s dôležitými informáciami o finančnej gramotnosti a radami, ako účelne  hospodáriť. V stredu 29.3.2017 sme zorganizovali Olympiádu finančnej gramotnosti. Medzi sebou súťažili dvojčlenné družstvá z jednotlivých tried a porovnávali si vedomosti v testových otázkach a zadaniach.  Umiestnenie súťažiacich:
1. miesto – Erik Mlynár, Samuel Marušinec 4.B (odbor - Škola podnikania)
2. miesto – Peter Čauder, Kristián Kriak 3.B (odbor – Komerčný pracovník)
3.miesto – Adriana Feriancová, Nikola Bodnárová 3.B (odbor – Styling a marketing)

Výhercom blahoželáme!
fo1.giffo2.giffo3.gif

Poetický Púchov 2017


Blahoželáme Barbore Kyselovej k vynikajúcemu umiestneniu v celoslovenskej literárnej súťaži "POETICKÝ PÚCHOV 2017".
diplomp.jpg

 Biblická olympiáda

V školskom roku 2016/2017 uskutočnil sa 16. ročník biblickej olympiády. Do dekanátneho kola tejto súťaže sa zapojila aj naša škola. Traja žiaci lúštili doplňovačky, prešmyčky, kvízy, testy spracované podľa kníh Svätého písma (Genezis, Sudcov, proroka Daniela a listu Efezanom). Družstvo obsadilo 5. miesto.
Tešíme sa na 17. ročník tejto olympiády.
biblol.jpgbo1.jpg


Kolégium Zelenej školy

Naša škola sa dlhodobo zapája do projektov na ochranu životného prostredia. V tomto  a budúcom školskom roku sme sa zapojili do  najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola. Cielom programu je nielen na hodinách učiť sa o životnom prostredí, ale hlavne zmeniť naše konanie. V tom nám má pomôcť metodika 7 krokov:

1. krok - vytvorenie kolégia Zelenej školy
2. krok - realizácia environmentálneho auditu
3. krok - vytvorenie environmentálneho akčného plánu
4. krok - priebežné hodnotenie práce
5. krok - pro - environmentálna výučba
6. krok - aktivizácia okolia
7. krok - eko - kódex


Samozrejme v oblasti ochrany životného prostredia je veľa tém, ktorým by sme sa mohli venovať. Na základe environmentálneho auditu, ktorý robili hlavne žiaci 2.A v spolupráci s vedením školy a ekonomickým úsekom sme zistili, že vo všetkých oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody) by sme sa ako škola mohli zlepšovať. Na zasadnutí Kolégia zelenej školy, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 30.4. sme odhlasovali, že prioritnou témou pre nás bude ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.
Takže prvé dva kroky máme za sebou. Čaká nás vypracovanie environmentálneho akčného plánu v ktorom popíšeme konkrétne, čo by sme chceli v oblasti ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY zmeniť. V tomto Vás chceme poprosiť o pomoc - privítali by sme nápady, ako zlepšiť svoje prostredie. Pri zborovni bude zelená urna, do ktorej môžete vhodiť svoj nápad na zlepšenie. Chceme, aby naša škola bola Zelená všetkých študentov, učiteľov a aj rodičov. Ďakujeme

váš tím Zelenej školy
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web