obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 
Riaditeľ
RNDr. Eva Nebusová 052/775 62 45 052/775 62 45
052/775 63 89 052/775 63 89
riaditel@zsssvit.sk
nebusovae@gmail.com
Zástupca RŠ Ing. Dalibor Enekeš
enekes.dalibor@yahoo.com
Zástupca RŠ pre výchovu mimo vyučovania Mgr. Mária Voščeková 052/775 63 02 052/775 63 02
Vedúca ekonomického úseku Ing. Danica Francistyová 052/788 93 21 052/788 93 21
Zoznam pedagogických pracovníkov   
Ing. 
Eva 
Austerová 
1.B 
evulik23@gmail.com 
Ing. 
Katarína 
Babčáková 
1.NA 
katarinababcakova16@gmail.com 
Ing. 
Jozef 
Bednárik 
 
bednarik.jozef@gmail.com 
Ing. 
Terézia 
Budajová 
 
tereziabudajova@zoznam.sk 
Mgr. 
Eva 
Cpinová 
 
evacpinova@yahoo.com 
Mgr. 
Peter 
Čuňočka 
1.A 
cunockapeter@pobox.sk 
Ing. 
Dalibor 
Enekeš 
 
enekes.dalibor@yahoo.com 
Ing. 
Martina 
Gánovská 
4.A 
martinaganovska@gmail.com 
PhDr. 
Iveta 
Hájovská 
2.B 
hajovska.iveta@gmail.com 
Ing. 
Miroslav 
Hrab 
 
miroslavhrab@centrum.sk 
Mgr. 
Eva 
Kolláriková 
 
kollarikovaeva@gmail.com 
Mgr. 
Helena 
Korbačková 
 
korbacik11@gmail.com 
Mgr. 
Alžbeta 
Kralinská 
 
kralinska.betka@gmail.com 
Mgr. 
Milan 
Krišanda 
2.NA/NB 
krisanda@atlas.sk 
Ing. 
Dagmar 
Krišandová 
 
dagmar.krisandova@gmail.com 
Mgr. 
Petra 
Križanová 
4.B 
krizanovap@gmail.com 
Ing. 
Jana 
Kubusová 
3.A 
janka.kubus@gmail.com 
RNDr. 
Jozef 
Kušnirik 
  
kusnirik@post.sk 
Mgr. 
Zdenka 
Kuzmiaková 
3.B 
zdkuzmiakova@gmail.com 
Mgr. 
Anna 
Martinková 
 
martinkova_a@yahoo.com 
Ing. 
Adriana 
Mlynská 
 
adrianamlynska@gmail.com 
Mgr. 
Patrícia 
Niedobová 
materská dovolenka 
niedobovap@gmail.com 
Ing. 
Patrik 
Pavlovič 
 
svitpavlovic@zoznam.sk 
Ing. 
Jarmila 
Pitoňáková 
 
jarpitonak@post.sk 
Ing. 
Alica 
Skokanová 
2.E 
alicija@szm.sk 
PaedDr. 
Miriam 
Sterczová 
 
miriam.sterczova@gmail.com 
Ing. 
Ingrid 
Trčková 
 
ingrid.trckova@centrum.sk 
Ing. 
Lucia 
Uhrinová 
2.A 
l.uhrinova@gmail.com 
Zoznam majstrov odborného výcviku   
Bc. 
Darina 
Dikantová 
  
dikantova.d@gmail.com 
  
Leopold 
Klas 
  
  
Ing. 
Ján 
Jahoda 
  
jahodajan@centrum.sk 
Ing. 
Ľubomír 
Tlčík 
1.E 
lubomir.tlcik@gmail.com 


 Uznané kredity pedagogických zamestnancov
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web