obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Archív školských akcií


Festival študentského remesla - Kežmarok 9.6.2017
Burza príležitostí Košice 02.03.2017
Deň otvorených dverí na SOŠ Svit 01.12.2016
Deň otvorených dverí na SOŠ Svit 10.12.2015
Projekt EUROSCOLA na SOŠ Svit 06.11.2015
Deň otvorených dverí na SOŠ Svit 12.12.2014
Deň vedy a techniky 15.11.2014
Deň otvorených dverí na SOŠ Svit 16.12.2013
GlobeGame 2012
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - Uhlík a CO2
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - Stratégie EÚ
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - Budúcnosť dopravy
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - Enviromentálne záťaže
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - km nákupného košíka
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - Výstava o energii
Klimatický deň na SOŠ Svit 08.11.2012 - Anketa
Projekt Leonardo 29.09.2008 - 18.10.2008 Taliansko - Florencia


Školský rok 2015/2016

 Školský rok 2014/2015 
Stalo sa v školskom roku 2014/2015
Školský rok 2012/2013

Stalo sa v školskom roku 2012/2013
Školský rok 2011/2012

Deň životného prostredia
 
Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom "Je len jedna Zem". Jeho hlavnou úlohou je podnietiť po celom svete čo najviac aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny.    

Pre študentov našej školy sme v tento deň pripravili terénnu hru.Ich úlohou bolo prejsť 5 stanovíšťnárodné parky, voda, meteorológia, biológia a GPS - a na základe informácií z jednotlivých stanovíšť odhaliť názov krajiny.
dscn4344.jpgdscn4352.jpgdscn4379.jpgdscn4406.jpg

Výtvarný projekt - Prečo som na svete rád/rada
Grafici sa mali možnosť zapojiť do tohto zaujímavého projektu s protidrogovou tematikou tak, že prispeli svojimi kresbami, prostredníctvom ktorých vyjadrili svoje pocity a pohľady k tejto citlivej téme. Zo škôl z celého Slovenska budú vybrané najlepšie práce, ktoré budú vystavené v Slovenskom parlamente a v podobe putovnej výstavy ich uvidia ľudia v rôznych kútoch sveta. Najkvalitnejšie práce boli do súťaže poslané po výbere Ing. Pavlovičom a Mgr. Hájovskou.

2.jpgdanielsimkovic2.jpgjarmilakocisova2.jpglukasganz2.jpgmiromarkovic2.jpg
GLOBE Games 2012
Aj tento rok sme sa mohli spolu s učiteľmi a študentmi z Čiech stretnúť na Globe Games. Tento rok to bolo v mestečku Litomyšl. Globe Games je súťaž na ktorej si študenti  overujú svoje vedomosti a zručnosti v oblasti poznávania prírody, monitorovania počasia, čistoty vody ako aj schopnosti spolupracovať v tíme. >>

Exkurzia grafikov v tlačiarňach v Bratislave a Skalici

Grafici sa v dňoch 18. a 19.4. 2012 pod vedením ich učiteľa odborných predmetov Ing. Patrika Pavloviča zúčastnili odbornej exkurzie do bratislavskej tlačiarne PURGINA a skalickej ZÁPADOSLOVENSKEJ TLAČIARNE. Prvá tlačiareň je zameraná na grafiku a tlač špičkových etikiet určených najmä pre španielske a portugalské akostné vína. Žiaci sa oboznámili s grafickými postupmi tvorby etikety, popozerali si katalógy etikiet a tlačiarenskú prevádzku, v ktorej sa etikety priamo tlačili.
V Skalici navštívili tiež veľmi zaujímavú tlačiareň, v ktorej sa tlačia reklamné tlačoviny, časopisy, brožúry, rôzne spoločenské tlačoviny a pod. Žiaci boli oboznámení s ofsetovou technikou tlače od grafickej prípravy motívu až po tlač a dokončovacie spracovanie. Priamo v akcii si pozreli zábeh a nastavenie moderného ofsetového tlačového stroja a chod zariadení pre dokončovanie polygrafických výrobkov.

Okrem odborných exkurzií mali žiaci možnosť navštíviť niektoré zaujímavé múzeá v Bratislave - Dopravné múzeum a Slovenskú národnú galériu a v Skalici - Záhorské múzeum. Prešli aj historickým centrom Bratislavy a Skalice, tiež precestovali kus Slovenska.


p1010060.jpgp1010069.jpgp1010078.jpgp1010111.jpg

Módna línia mladých - Prešov 

V sále PKO ČIERNY  OROL v Prešove sa 13. apríla 2012 uskutočnil 7.ročník MLM – Módna línia mladých s medzinárodnou účasťou, ktorej  sa zúčastnili žiačky našej školy, študujúce v odbore styling a marketing.  

Do súťaže sa zapojilo  17 škôl v konkurencií 502 modelov. Modely boli zaradené do ôsmich kategórií. Naše žiačky súťažili v kategórii  – voľná tvorba,  módne doplnky, vychádzkové odevy, spoločenské odevy.

dscn3788.jpgdscn4082.jpgdscn4203.jpgdsc07573.jpg

Chémia v kuchyni s deviatakmi

V rámci spolupráce s našou školou  žiaci deviatych ročníkov ZŠ Mierova vo Svite absolvovali zaujímavé laboratórne cvičenia s učiteľmi SOŠ. Ing. Lucia Uhrinová a Ing.Miroslav Hrab pripravili žiakom množstvo zaujímavých pokusov.
Žiaci si prakticky vyskúšali stanovenie titračnej kyslosti mlieka, zisťovali prítomnosť farbív v rôznych druhoch čaju, dokazovali prítomnosť škrobu v ryži a oboznámili sa so separačnou metódou oddeľovania farieb fixiek - chromatografiou.
Praktické cvičenia boli veľmi zaujímavé aj preto, že sa venovali rozboru surovín s ktorými sa stretávame bežne v kuchyni. Veľké poďakovanie patrí učiteľom SOŠ a žiaci sa tešia na ďalšie stretnutie.

3.jpg17.jpg18.jpg19.jpg

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 13. - 17.2.2012 sa uskutočnil lyžiarsky kurz v Lučivnej pre študentov 1. a 2. ročníka.
 
lyziarsky.jpg
 
PRINT CUP 2012 - hokejbalový turnaj

Dňa 22.2.2012 sa v rámci SOŠ vo Svite uskutočnil už 6.ročník medzitriedneho hokejbalového turnaja PRINT CUP 2012. Tento rok sa prihlásili a turnaj úspešne odohrali triedy - 1.A, 3.D, 3.B, 4.C a 4.D . Družstvá odohrali spolu 10 zápasov - každý s každým, počas priebehu turnaja sa nevyskytli žiadne problémy a hralo sa maximálne fair-play.
Posledný 10.zápas nakoniec vyšiel podľa predpokladu ako rozhodujúci a 4.C v ňom porazila 4.D a stala sa celkovým víťazom turnaja. Víťazné družstvo 4.C hralo v zložení: Kerkeš, Ferenčák, Slebodník, Markovič, Pišta.
Kvalitnú prácu odviedli aj rozhodcovia - Adrián Rožár a Dominik Cserge. Všetkým zúčastneným ďakuje a víťazom blahoželá organizátor turnaja Ing. Patrik Pavlovič, ktorý sa teší na ďalší ročník turnaja. Zábery z turnaja a víťazné družstvo.
 
      
  
printcup.jpg

Tvorba masiek

Žiačky odboru Styling a marketing zaspomínali na rozprávky  z detských čias a zhotovili karnevalové masky pre deti základných škôl, ktoré cez študentskú spoločnosť  Spirit ponúkajú na požičanie. 


masky.jpg

Stretnutia s keramikárom

Neverila som, že aj my, stylistky, dokážeme tvoriť keramiku. Počas workshopu sa klubovňa na školskom internáte premenila na malú keramickú dielňu, kde sa  na chvíľu  zastavil čas. Pod skúseným okom keramikára p. Smika sme začali  miesiť a tvarovať hlinu, vymýšľať tvary hrnčekov a vyrábať darčeky. Fantázii sa medze nekládli. Ani sme si neuvedomili a hlina sa stala našim výtvarným médiom. Týmto sa to ale neskončilo.
Naše hrnčeky a zhotovené darčeky putovali  do keramickej pece na vypálenie.
A opäť sme začali tvoriť. Nanášali sme rôzne farby,  kombinovali techniky. Pripravovali sme naše malé umelecké diela na ďalšie vypálenie a čakali...
Čo sme vytvorili?
Úžasné farebné hrnčeky, krčiažky, svietniky, anjelov. Naše umelecké diela dostali aj tretí rozmer.
dscf4351.jpgdscf4765.jpgdscf4771.jpgdscf4778.jpg

Oslavy Medzinárodného dňa vojnových veteránov v Českej Třebovej

V dňoch 9. až 11. novembra 2011 sa štyri žiačky zo 4.B a dvaja pedagógovia zo SOŠ vo Svite zúčastnili na oslavách Medzinárodného dňa vojnových veteránov v partnerskom meste Česká Třebová. Pre účastníkov aj z ďalších partnerských miest Oława (Poľsko) a Agrate Brianza (Taliansko) bol pripravený bohatý program.
Večer v deň príchodu, sme si mali možnosť všetci vypočuť koncert na zrekonštruovaných varhanoch v románskej rotunde sv. Kateřiny postavenej už v trinástom storočí. Na druhý deň vo štvrtok,  žiačky našej školy na seminári na tému „Vojny“, ktorý pripravili študenti gymnázia a českotřebovské  múzeum, vystúpili s prezentáciou „Prečo  ľudia vedú vojny“. Popoludní pri výlete na Králicko sme si mohli pozrieť unikátny pechotný zrub „U Cihelny“, ktorý bol súčasťou čs. opevnenia v rokoch 1935 – 1938 a tiež Vojenské múzeum. Expozícia múzea zahŕňa tanky, samohybné delá, bojové vozidlá pechoty, obrnené transportéry, poľné delá, protilietadlové delá, protilietadlové rakety, mínomety, rôzne nákladné automobily, nosiče rakiet, muníciu, zbrane a ďalšiu techniku. Večer sa niesol v znamení športu, kde sme mohli predviesť svoju taktiku a pevnú ruku v kolkárni.
V piatok sme si uctili pamiatku vojnových veteránov pri kladení vencov pri Pomníku u Habrmanovej základnej školy. Posledných pár hodín pred odchodom na rýchlik sme ešte stihli vďaka ústretovosti mestského úradu Česká Třebová navštíviť neďalekú Litomyšl. Bolo už po sezóne, ale aj v jesennom šate sme obdivovali Smetanovo námestie, kláštorné záhrady  a samozrejme renesančný zámok. Časť svojho života tu trávili aj Alojz Jirásek či Božena Němcová.
Na záver sa chceme touto cestou poďakovať mestskému úradu vo Svite a vedeniu našej školy, že zlomok toho svojho života sme tu mohli stráviť aj my. 


dscn3205.jpgdscn3254.jpgsam_0049.jpgdscn3320.jpg
Školský rok 2010/2011
 
Výstava prác a digitálnych fotografií grafikov, tlačiarov 2011

Začiatkom mája sa uskutočnil 3.ročník tejto zaujímavej výstavy, na ktorej prezentovali grafici a tlačiari svoje grafické návrhy a fotografie. Prevládala tématika tatranskej a okolitej prírody v rôznych ročných obdobiach, zábery kvetov, hmyzu, našli sa aj umelecké snímky.
Aspoň malá ukážka vydarených fotografií.
 
vyst1.jpgvyst2.jpgvyst3.jpgvyst4.jpgvyst5.jpgvyst6.jpg
vyst7.jpgvyst8.jpgvyst9.jpgvyst10.jpgvyst11.jpgvyst12.jpg
 
Výstavu si boli pozrieť členovia vedenia školy, pedagógovia, žiaci rôznych odborov, tiež pani riaditeľka ľudských zdrojov z Chemosvitu Folie a.s.  Ing. Zuzana Weissová, ktorá prejavila záujem o umiestenie niektorých fotografií aj v priestoroch vestibulu administratívnej budovy firmy.
Traja študenti boli za svoje kvalitné grafické návrhy a fotografie ocenení. Pani zástupkyňa Salzmannová spolu s Ing. Pavlovičom, ktorý celú  výstavu pripravil a organizoval, im odovzdali pamätné diplomy a vecné ceny. Odmenení boli: Fero Vdoviak, Lukáš Ganz a Miro Markovič. Už teraz Ing.Pavlovič spolu so žiakmi zbierajú nové snímky, inšpiráciu a nové nápady pre budúci ročník.
 
vyst13.jpgvyst14.jpgvyst15.jpgvyst16.jpgvyst17.jpg
 
Krajské kolo chemickej olympiády

Dňa  14.4.2011 sa konalo krajské kolo CHO v kategórii B na našej škole. Privítali sme 26 žiakov zo 14 gymnázií a stredných škôl Prešovského kraja. Našu školu v týchto kategóriách reprezentovali 4. študenti z 2.A triedy: Miriam Balázsová, Bibiana ValaškováVeronika Polačeková a Daniela Dubjelová.
Študenti plnili úlohy v praktickej časti zamerané na alkalimetriu a v teoretickej časti z organickej a  anorganickej chémie.Výsledkovú listinu nájdete na stránke olympiady.sk.
dscn7445.jpgdscn7451.jpgdscn7464.jpgdscn7472.jpg
 
Veľtrh študentských spoločností

Dňa 17.marca 2011 sme zorganizovali exkurziu pre študentov našej SOŠ vo Svite na celoslovenskú súťažnú výstavu – VEĽTRH ŠTUDENTSKÝCH SPOLOČNOSTÍ  v Košiciach. Akcia bola organizovaná z finančných prostriedkov v rámci projektu – „Komplexné vzdelávanie implementáciou multimediálnych a praktických foriem výučby na zvyšovanie uplatniteľnosti študentov“. 

Študenti 3.D – Študentská spoločnosť W.O.S.  zároveň na tejto akcii súťažila. V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia študenti zakladajú študentské spoločnosti, ktoré napodobňujú činnosť akciových spoločností. Vykonávajú rôzne podnikateľské aktivity a následne výsledok svojej práce prezentujú na veľtrhu.
img_1261.jpgimg_1262.jpgimg_1263.jpgp3171511.jpg
 
Mladý líder 2010
 

Mladý líder je príležitosť pre všetkých študentov Aplikovanej ekonómie v aktuálnom školskom roku:
  • zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
  • vymeniť si skúsenosti s kolegami z iných študentských spoločností,
  • stretnúť sa v manažérskom prostredí s porotou zloženou z odborníkov z praxe,
  • získať spätnú väzbu na svoju prácu,
  • zabojovať o účasť na Konferencii mladých lídrov – štvordňovom finále súťaže zameranom na rozvoj osobnosti a manažérskych zručností.
V dňoch 21. až  24. septembra 2010 sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Mladý líder 2010, v ktorom zvíťazil študent 4.C Jakub Čupka.

mladylider.jpg
Školský rok 2009/2010
 
Módne inšpirácie 2010

11. júna sa v Tatranskej galérii v Poprade konala súťažná prehliadka originálnych modelov študentov umeleckých škôl v rámci projektu Hry s umením 2010.
Na podujatí sa zúčastnili aj študentky našej školy z odboru styling a marketing. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
A - modely inšpirované charakteristickou tvorbou osobnosti výtvarného umenia (Picasso, Schille, Hunderwasser, Warhol, Fulla...)
B
- modely inšpirované výtvarnými smermi Opart a Popart
Výrazné farebné kombinácie, nápadité riešenie a zároveň extravagantné. To všetko sme chceli svojimi modelmi dosiahnuť. Práve motívy z diel maliara Pabla Picassa, ktoré sú uložené v charakteristických detailoch, sa odzrkadlili na našich modeloch. S touto témou sa spája široká škála farieb a pôsobivé kresby. Rozhodne neplatí, že naše modely sú nudné, nájdete v nich oroginalitu aj istotu, že sú jediné. Veď podúďte sami...


modneinspiracie.jpg
Exkurzia Poznaj svoje peniaze

Na doplnenie vedomosti sme dňa 21. 6. – 22. 6. uskutočnili v rámci projektu Poznaj svoje peniaze exkurziu do Kremnice š. p., kde si žiaci prezreli razenie euromincí, oboznámili sa s výrobou mincí novým a starým spôsobom a prezreli si výstavu mincí a medailí.
Na druhý deň nasledovala prehliadka Národnej banky Slovenska, kde sme v kongresovej sále absolvovali prednášku o úlohách a postavení NBS v súčasnosti, spojenú s malým preverovaním vedomostí zo strany zamestnancov NBS, a za dobré odpovede boli  žiaci odmeňovaní vecnými cenami. V priestoroch NBS sme si prezreli expozíciu mincí a dostali sme niekoľko prospektov a malých upomienkových darčekov od manažérky NBS.
Na záver sme nemohli obísť práve odhalenú sochu kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade a len vizuálnu návštevu budovy Národnej rady, pretože sa práve nekonalo žiadne zasadnutie.
A keď sme už boli v Kremnici, nedalo sa neísť pozrieť si geografický stred Európy, ktorý leží v dedinke  Kremnické bane.  
Exkurzia sa vydarila a splnila účel, žiaci si doplnili vedomosti z oblasti financií, ale aj kultúry a histórie.
p1010067.jpgp1010075.jpgp1010091.jpgp1010108.jpgp1010118.jpgp1010133.jpg

 Krakow
    
Už 17 rokov  uplynulo od prvej výmeny žiakov našej školy a Krakowskej ekonomickej školy. Na jeseň prichádzajú žiaci z Krakowa spoznávať našu školu a obdivovať krásy nášho okolia.  Na výmenu navštevujeme  my Krakow v júni.
Tento školský rok sa pobyt uskutočnil v dňoch 15. - 17. júna pre žiakov 2. ročníka. Cestou tam sme sa zastavili aj v obci Osvienčim, kde Nemci vybudovali počas druhej svetovej vojny najväčší koncentračný tábor. Po večeri sme ešte stihli „prebehnúť“ okolie Súkenice, kde už čakali našich žiakov  žiaci z družobnej školy.
  
Na druhý deň sme si pozreli symbol starého Krakowa hrad Wawel, pri snahe dobre zaparkovať sme mohli aj z autobusu vidieť početné historické stavby, ako napríklad aj Jagellonskú univerzitu. Pred večerou sme športovali, hoci sme priateľské volejbalové stretnutie nakoniec prehrali, tešíme sa na odvetu pri ich návšteve u nás vo Svite v septembri.
Nasledujúci deň bol už iba rozlúčkový a niektorí ešte  míňali zvyšné zloté v Nowom Targu. Počasie nám počas celého pobytu prialo, tak síce unavení, ale určite spokojní aj s nadviazanými priateľstvami sme sa bezpečne vrátili na Slovensko.
krakow2.jpgkrakow3.jpgkrakow.jpg
 
Módna línia mladých - Prešov
 
V sále PKO - Čierny orol  v Prešove sa 16.4.2010 uskutočnil 5. ročník MLM - Módna línia mladých, na  ktorej sa pod vedením Mgr. Mašlonkovej a Mgr. Králinskej zúčastnili žiačky, študujúce v odbore styling a marketing. S medzinárodnou  účasťou 19 škol v konkurencii 407 modelov sa naše žiačky určite nestratili. Modely  boli  zaradené  do ôsmich kategórií. 
S kolekciou pod názvom  "Ples na smetisku" sa žiačky prezentovali v 1. kategórií -  Voľná tvorba. Druhá kolekcia pod názvom "Eternity" bola začlenená do 4. kategórie - Športové odevy. 
dsc05076.jpgdsc05078.jpgdsc05107.jpg
 
Celoštátne kolo chemickej olympiády v kategórii EF


V dňoch  1.3 - 3.3.2010 sa konalo celoštátne kolo CHO v kategóriách E a F v Bratislave.
Našu skolu v týchto kategóriách reprezentovali 4. študenti:
Veronika Bukovszká, Ľubomír Ogurčák pre kategóriu F
Ján Tóth, Terézia Čubová pre kategóriu E

Študenti plnili úlohy po praktickej časti zameranej na analytickú chémiu a v teoretickej časti z technologických výpočtov, analytickej, organickej a fyzikálnej chémie.
Naši študenti nás z celkového počtu žiakov 24 reprezentovali úspešne a obsadili:
Veronika Bukovszká – 7.miesto
Ján Tóth – 8. miesto
Ľubomír Ogurčák – 10. miesto
Terézia Čubová – 13.miesto

Za dosiahnuté výsledky im srdečne blahoželáme.
Výsledkovú listinu nájdete na stránke olympiády.sk.
cho1.jpgcho2.jpgcho5.jpgcho6.jpgcho7.jpgcho8.jpg


 
Školský rok 2008/2009

Styling hrou

takto sme nazvali svoju prvú výstavu pre verejnosť my, žiačky prvého a druhého ročníka odboru Styling a marketing.     
      Móda nie len o obliekaní, ale aj úprave vlasov, doplnkoch a o detailoch. Obklopujme sa milými vecami a snažme sa potešiť si  oči niečím zaujímavým.     
      Nemáme figuríny, preto sme si vytvorili strašiakov, na ktorých sme sa vyhrali. Popustili sme uzdu fantázii, rozvinuli sme svoju kreativitu, cit pre harmóniu farieb a prejavili nápaditosť.
   
s4.jpgs5.jpgs6.jpg
 
Projekt ECODYN - stretnutie na Cypre

Študenti Strednej odbornej školy vo Svite posielajú pozdrav z Limasolu na Cypre z projektového stretnutia v rámci Comenius projektu ECODYN  >>
 http://www.youtube.com/watch?v=FaWn8hcoNH0
youtubecyprus.jpg

Krajské kolo v basketbale chlapcov

16.4.2009 organizovala SOŠ v Sabinove krajské kolo stredných  škôl v basketbale. Naši chlapci ako víťaz okresu reprezentovali popradský okres. Z plánovaných dvanástich škôl sa nakoniec zúčastnilo osem, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V našej skupine, kde sme boli mimochodom ako nasadené družstvo, nás preveril hneď prvý zápas s Humenným, ktorý bol dlho veľmi vyrovnaný ( 33:20 ). Všetci chlapci z lavičky si s chuťou zahrali proti Starej Ľubovni ( 44:15 ) a Kežmarku (55:19 ).
Ako víťazi skupiny sme sa v boji o prvenstvo stretli, ale už v športovej hale s víťazom zo skupiny druhej, ktorým bol Prešov. V tomto zápase sa od nás odklonilo športové šťastie, chlapcom nevychádzala streľba a kazili prihrávky, celkovo pôsobili akosi zakríknuto. ( 22:42 ).Čo by mohlo na súpera platiť, ukázal ako správny kapitán Martin Krajčík, ktorý však zostal bohužiaľ osamotený. Neušiel však pozornosti usporiadateľa a na záver bol vyhlásený za najlepšieho strelca krajského kola. Niektorí hráči boli pri odovzdávaní pohára za druhé miesto trošku smutní, ale patrí im poďakovanie za predvedené športové výkony, ktoré svojimi hlasivkami a bubnami odmeňovali ich spolužiaci, ktorí ich prišli povzbudiť.
Poďakovanie patrí aj vedeniu školy za zabezpečenie autobusu, ktorý nás všetkých bezpečne dopravil tam aj späť. Pre všetkých zúčastnených to bol pekný športový zážitok a všetci veríme, že pokiaľ chlapci vydržia, budú poctivo trénovať, môžeme aj na budúci rok pomýšľať na podobné, prípadne aj lepšie umiestnenie.
basket1.jpgbasket2.jpgbasket3.jpg

Celoštátne kolo chemickej olympiády
 
v kategórii EF

V dňoch 1.- 4.marca 2009 sa na Hornej Nitre uskutočnilo celoštátne kolo 45. ročníka chemickej olympiády. Takmer 50 účastníkov z celého Slovenska súťažilo v teoretických disciplínach, ktoré sa konali na Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi. Praktické zručnosti si súťažiaci porovnávali v analýze i v organickej syntéze, ktoré sa uskutočnili v laboratóriách SOŠ na ul. Rastislavovej 332 v Novákoch. Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR v spolupráci so Slovenskou komisiou chemickej olympiády a IUVENTOU - slovenským inštitútom mládeže.  
Našu školu reprezentovali študenti Veronika Forgáčová a Alžbeta Lazárová zo 4.B pod vedením Ing. Gánovskej (kategória F); Veronika Bukovszká a Ľubomír Ogurčák z 3.A pod vedením Ing. Uhrinovej (kategória E).
Výsledky:
Ľ. Ogurčák - 6. miesto
V. Bukovszká - 16. miesto
V. Forgáčová - 20. miesto
A. Lazárová - 22. miesto
Obsadením 6. miesta sa Ľubomír Ogurčák dostal do užšieho výberu na prípravu na GRAND PRIX CHIMIQUE, ktorá sa uskutoční 4.-9. októbra 2009 v Nemecku.
Gratulujeme.
cho1.jpgcho8.jpgcho9.jpg


Projekt "Chémia bežného života"


Naša škola je jednou z troch slovenských škôl, zapojených do projektu "Chémia bežného života", organizovaného v spolupráci so Spoločenstvom učiteľov chémie Rakúska. Táto súťaž je v poradí jedenástou, organizovanou Rakúskom a je do nej zapojených 217 rakúskych, 5 maďarských, 5 slovinských a 3 slovenské školy.
11 študentov 3.A pod vedením Ing. Lucie Uhrínovej pripravuje do súťaže prácu na tému "Tvoja zubná pasta". Na podporu projektu bol škole venovaný dar v celkovej hodnote 1000 €, ktorý obsahuje: chemické modely prvkov, magnetickú miešačku, ručné plynové kahany. pH meter, plynové dávkovače a informačný materiál s CD. Slávnostné odovzdávanie darov trom slovenským školám sa konalo 13. januára 2009.
Termín na odovzdanie celej práce je 17. marec 2009 a bude sa hodnotiť samostatná práca žiakov a ich prezentácia pred publikom v anglickom alebo nemeckom jazyku.
ch1.jpgch2.jpgch3.jpg
  

Minister školstva ocenil pedagógov za prácu v SOČ
Bratislava 4. november 2008
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj ocenil úspešných pedagógov pri príležitosti 30. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).
      Do jubilejného ročníka obľúbenej stredoškolskej súťaže sa zapojilo 360 škôl a 6829 žiakov z celého Slovenska. Minister školstva odovzdal ďakovné listy a pamätné plakety 47 pedagógom, metodikom a odborníkom, ktorí dlhoročne úspešne pracujú s talentovanou mládežou v rámci SOČ. V príhovore im poďakoval za obetavú prácu, ktorou pomáhajú správne nasmerovať životy mladých ľudí.
     Medzi ocenenými pedagógmi bol aj náš kolega Štefan Gavaler. Blahoželáme.
gavaler_soc.jpg

Spolupráca so školami z partnerského mesta  Knurow
 


V dňoch 17. 9. – 19. 9.2008 a 29. 9 -1.10.2008 sa uskutočnili výmeny študentov SOŠ vo Svite so študentami škôl z partnerského mesta Knurow. Celý výmenný pobyt sa konal pod záštitou mesta Svit a Knurow. Pre nás, študentov to bolo prvé stretnutie, mestá však spolupracujú už od roku 2000.   
Prvá časť výmeny sa konala  v dňoch 17. 9. – 19. 9, kedy  študenti z Knurowa navštívili našu školu. Sučasťou návštevy bola konferencia na tému Voda v životnom prostredí, ktorá sa konala v Spolcentre vo Svite. Na nej vystúpili so svojimi príspevkami zástupcovia štyroch škôl z Knurowa  a našej školy. Po konferencii sme sa spolu prešli do Lopušnej doliny, kde sme pomocou bezstavovcou určovali čistotu vôd. V piatok sme navštívili čistiareň odpadových vôd v Poprade, kde nám odborníci priblížili problematiku čistenia odpadových vôd. Okrem odbornej časti výmeny sme sa spolu zúčastnili aj spoločenských podujatí, či už návštevy Aquacity v Poprade, alebo diskotéky, ktorú organizovala naša škola, kde sme sa mohli navzájom lepšie spoznávať.   
Tešili sme sa na druhú časť a to na našu návštevu v Knurowe. Na nej sa zúčastnilo 12 žiakov z 2.A  v dňoch 29. 9 -1.10. Keďže mesto Knurow je baníckym mestom, odborná časť návštevy bola venovaná práve tomu. Navštívili sme bane a banské múzeum. Súčasťou bola konferencia, kde sme vystúpili s príspevkom na tému Svit a jeho okolie. Študenti z Knurowa sa na tejto konferencii venovali okoliu svojho mesta. Veľmi nás zaujala aj návšteva vysokej školy Sliezska polytechnika Gliwice, kde sme navštívili Ústav chemických vied a mohli sme oboznámiť s modernými metódami analýzy vzoriek.  
Za nás študentov, můžem povedať, že sa nám v Knurowe páčilo a veríme že táto výmena bola iba začiatkom budúcej spolupráce našej školy a škôl v Knurowe.  
unas.jpgknurow_parnystroj.jpgknurow_vbani.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web