obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
História školy

SVIT je jedným z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. 
 
1. septembra 1939 vznikla vo Svite škola pre odbory chemické a strojnícke - s trojročným učebným časom, neskôr premenovaná na Stredné odborné učilište chemické. Po rozčlenení pôvodného chemického podniku na dva podniky bolo v školskom roku 1950/51 zriadené samostatné Stredisko pracujúceho dorastu, v ktorom sa v učebnom odbore pletiarka pripravovalo 40 dievčat - z neho neskôr vzniklo Stredné odborné učilište textilné. Súčasne v roku 1951 bola otvorená aj Vyššia priemyselná škola chemická, neskôr premenovaná na Strednú priemyselnú školu M.C.Sklodowskej.
 

Spojením týchto troch škôl vznikla 1.7.2005 Združená stredná škola, od školského roku 2008/2009 premenovaná na Strednú odbornú školu vo Svite.


Naši absolventi

SPŠCH Svit 1971 - 1975

SPŠ M.C.Sklodowskej
absolventi.jpg

Stretnutie po 50 rokoch!


V školskom roku 1956/57 na Strednej priemyselnej škole chemickej boli otvorené dve triedy so špecializáciou Technológia chemických vlákien.    28. mája 2010 sa stretla skupinka absolventov po 50 rokoch v priestoroch bývalej školy. Spomienky sa tlačili na povrch...
 
"V tom čase bolo vybavenie školy veľmi skromné, neboli tu žiadne laboratóriá. Cvičenia sa učili vo vedľajšej budove chemického učilišťa. Postupne sa podmienky menili k lepšiemu. Okrem učenia sme sa venovali aj iným športovo kultúrnym záujmom. V našom ročníku boli úspešní hádzanári, basketbalisti, tanečníci vo folklórnom súbore.   
V budove školy neboli len triedy ale aj internát. Na prvom poschodí bývali dievčatá, na druhom chlapci. Študentský život bol prísny ale početné exkurzie nám poskytli príležitosť spoznať jeden druhého aj z tej veselšej - spoločenskej stránky." 
img_5950.jpgimg_5934-kopia.jpgimg_5935-kopia.jpgimg_5936-kopia.jpgimg_5937-kopia.jpg
 
Ďalšie stretnutie absolventov: 29.mája 2010 (maturitný ročník 1975 - stretnutie po 35 rokoch)
Fotogaléria tu.

absolventispsch.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web