obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Faktúry 
Rok 2016
22.2.2016 Snowpark,Lučivná-skipasy, lyž.výstroj (VVLZ)
22.2.2016 Slov.pošta - pošt.poukážky
16.2.2016 Veža Svit - strava žiakov (VVLZ)
16.2.2016 Slovak Telekom - mobily
12.2.2016 Slovanet - internet
12.2.2016 Komunálna poisťovňa - poistenie majetku a zodp.
12.2.2016 Chemosvit a.s. - noviny Chemosvitu
12.2.2016 VSE - elektrina
12.2.2016 VSE - elektrina
11.2.2016 Akadémia vzdelávania TATRY - seminár-ročné zúčtovanie dane
10.2.2016 SPP - plyn
10.2.2016 Slovak Telekom - pevné linky
10.2.2016 Slovak Telekom - telokomun.služby
8.2.2016 ŠEVT - školské tlačivá
8.2.2016 Lindstrom - pranie, prenájom
5.2.2016 PVPS - vodné, stočné
5.2.2016 PVPS - vodné, stočné
5.2.2016 VSE - elektrina
4.2.2016 Mesto Svit - komunálny odpad
3.2.2016 Union - poistenie majetku
2.2.2016 Fisher - lab.sklo
2.2.2016 PEMAT - údržbársky materiál
1.2.2016 LE CHEQUE JEJEUNER - jedálne kupóny
29.1.2016 Ham Ham - strava žiakov
28.1.2016 JM SVIT - kanc.potr. (CHO-A)
28.1.2016 UNIJUNIOR - poháre -ceny (súťaž)
25.1.2016 Gastrobal - čistiace prostriedky
25.1.2016 JurisDat - časopis ŠKOLA 2016
18.1.2016 Asseco Solutions - servisné práce ISPIN
15.1.2016 VSE - ročné vyúčtovanie elektriny
14.1.2016 Autocont - MAGMA nová verzia
14.1.2016 Slovak Telekom - mobily
13.1.2016 PVPS - vodné,stočné
13.1.2016 PVPS - vodné, stočné
13.1.2016 VSE - elektrina
13.1.2016 VSE - elektrina
13.1.2016 SPP - plyn
13.1.2016 Slovanet - internet
11.1.2016 Asseco Solutions - Služby ISPIN
11.1.2016 Lindstrom - pranie a prenájom rohoží
11.1.2016 LIMAT - služby technika PO a bezp.techn.
7.1.2016 Slovak telekom - telekomunik.služby
7.1.2016 Slovak telekom - pevné linky
5.1.2016 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
4.1.2016 AJFA+AVIS - publikácia Čo má vedieť mzdová účt.Rok 2015
29.12.2015 Planoservis - oprava a revízia plyn.kotolne
22.12.2015 HamHam - strava žiakov
21.12.2015 Monarch - elektroinšt.materiál
18.12.2015 Slovak Telekom - mobily
17.12.2015 Autocont - systémová podpora 4.štvrťrok
17.12.2015 Stolárstvo ATYP - výmena okien
16.12.2015 Lukáš Kandler - registrácia školy k kat.SŠ
16.12.2015 UNION - poistenie majetku
15.12.2015 DALEMA - pranie a žehlenie prádla
11.12.2015 Slovanet - internet
11.12.2015 JM Svit - kanc.potreby
11.12.2015 EnviroTeam Slovakia - meranie emisií
11.12.2015 VSE - elektrina
11.12.2015 VSE - elektrina
9.12.2015 SPP - plyn
8.12.2015 Stolárstvo ATYP - eurookná
7.12.2015 VSE - elektrina
7.12.2015 Slovak Telekom - pevné linky
7.12.2015 Slovak Telekom - telekom.služby
7.12.2015 Lindstrom - pranie a prenájom rohoží
4.12.2015 PVPS - vodné, stočné
4.12.2015 PVPS - vodné, stočné
4.12.2015 Plynoservis - revízia kotlov
3.12.2015 Fisher Slovakia - lab.sklo
2.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
2.12.2015 Kominárske služby - kominárske práce
2.12.2015 Ham Ham - strava žiakov
2.12.2015 PE PLAST - PE hadice
30.11.2015 YANICK - úplety, nite
30.11.2015 Gummi Print - materiál pre tlačiarov
30.11.2015 Dalema - pranie a žehlenie prádla
24.11.2015 MIVO Servis - revízne prehliadky
23.11.2015 Gastrobal - čistiace prostr.
23.11.2015 Fisher - lab.sklo (potvrdenie objednávky)
20.11.2015 Limat - hydrantové hadice
20.11.2015 Limat - kontrola a oprava požiarnotechn.zariadení
19.11.2015 Komun.poisť. - poistenie majetku
13.11.2015 Slovanet - internet
13.11.2015 OK-SPORT - športové potreby
13.11.2015 Slovak Telekom - mobily
11.11.2015 VSE - elektrina
11.11.2015 VSE - elektrina
9.11.2015 Lindstrom - pranie a prenájom rohoží
9.11.2015 SPP - plyn
9.11.2015 Slovak Telekom - telekom.služby
9.11.2015 Slovak Telekom - pevné linky
5.11.52015 VSE - elektrina
3.11.2015 Stolárstvo ATYP - EURO okná
3.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
2.11.2015 PVPS - vodné, stočné, zrážky
2.11.2015 PVPS - vodné, stočné, zrážky
29.10.2015 Ham Ham - stravné žiakov
26.10.2015 Komunálna poisť. - poistenie prív.vozíka
23.10.2015 Slovanet - registrácia domény
22.10.2015 Monarch - údržbársky materiál
22.10.2015 AUTOCONT - MAGMA -3.štvrťrok 2015
21.10.2015 ŠEVT - vysvedčenia
20.10.2015 Dalema - pranie a žehlenie
19.10.2015 Parentes - Slov. stenograf
15.10.2015 Slovak Telekom - mobily
13.10.2015 Slovanet - internet
12.10.2015 Lindstrom - panie a prenájom rohoží
12.10.2015 AUTOCONT - nová verza MAGMA
9.10.2015 Sevek-servis - servis výťahov
9.10.2015 Slovak Telekom - telekomunikačné služby
9.10.2015 Slovak Telekom - pevné linky
9.10.2015 VSE - elektrina
9.10.2015 VSE - elektrina
8.10.2015 SPP - plyn
8.10.2015 LIMAT - výkon technika PO
8.10.2015 Asseco Solutions - servisné práce
8.10.2015 Akad.vzdel.Tatry - seminár pre mzdovú účtovníčku
5.10.2015 GAVYTEX - zástavy
2.10.2015 PVPS - vodné, stočné
2.10.2015 PVPS - vodné,stočné
2.10.2015 Le cheque dejeuner - jedálne kupóny
2.10.2015 Ham Ham - obedy a večere pre žiakov
29.9.2015 SARTEX - prestieradlá biele
25.9.2015 PE-PLAST - PE hadica
23.9.2015 Union - poistenie majetku
18.9.2015 Slovak Telekom - mobily
17.9.2015 Ptáček - kombinované WC a prísl., PČ
16.9.2015 JAS - registr.poplatotok -ETIKA
16.9.2015 DDD Srvis Hriva - dezinsekcia ŠI
14.9.2015 Lindstrom - pranie a prenájom rohoží
14.9.2015 SPP - plyn
11.9.2015 Slovanet - internet
11.9.2015 Union - poistenie majetku
11.9.2015 Union - poistenie za škodu
10.9.2015 VSE - elektrina
10.9.2015 VSE - elektrina
10.9.2015 Pulzar - maliarske farby,štetce
9.9.2015 Jozef Hriva DDD Servis - deratizácia ŠI
9.9.2015 Slovak Telekom - telekomunik.poplatky
9.9.2015 Slovak Telekom - pevné linky
7.9.2015 Dalema - pranie a žehlenie
3.9.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
3.9.2015 VSE - elektrina
31.8.2015 PVPS - vodné, stočné
31.8.2015 PVPS - vodné, stočné
18.8.2015 Komunálna poisťovňa - poistenie majetku
18.8.2015 Lindstrom - prenájom rohoží
18.8.2015 Slovak Telekom - mobilné telefóny
13.8.2015 Slovanet - internet
11.8.2015 VSE - elektrina
11.8.2015 VSE - elektrina
11.8.2015 SPP - plyn
7.8.2015 Slovak Telekom - pevné linky
7.8.2015 Slovak Telekom - pripojenie VUC
7.8.2015 PVPS - vodné, stočné
7.8.2015 PVPS - vodné, stočné
4.8.2015 Le cheque dejeuner - jedálne kupóny
3.8.2015 VSE - elektrina
31.7.2015 Tatragas - umývadlá
28.7.2015 Monarch - elektroinšt.materiál
24.7.2015 Autocont - Magma,2.štvrťrok
24.7.2015 PEMAT,Matoš - drobný údržbár.materiál
24.7.2015 Gastrobal - čistiace prostriedky
10.7.2015 Gastrobal - čistiace prostriedky
10.7.2015 ASC - ASC rozvrhy 2016
10.7.2015 VSE - elektrina
10.7.2015 VSE - elektrina
10.7.2015 Slovak Telekom - pevné linky
10.7.2015 Dalema - pranie, žehlenie
8.7.2015 Asseco Solutions - servicné práce
8.7.2015 Slovak Telekom - telekomunik.služby
7.7.2015 Ham Ham - strava žiakov
7.7.2015 Limat - výkon funkcie PO
7.7.2015 SPP - plyn
6.7.2015 PVPS - vodné, stočné
6.7.2015 PVPS - vodné stočné
6.7.2015 ŠEVT - pedagogické tlačivá
3.7.2015 Ham Ham - slávnostný obed (ukonč.šk.roku)
3.7.2015 VSE - elektrina
1.7.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
22.6.2015 Lindstrom - pranie, prenájom rohoží
17.6.2015 Union - poistenie majetku
16.6.2015 Ing.P.Kotaš-PeKo - web priestor
12.6.2015 Slovanet - internet
12.6.2015 Junior Achievement - registr.popl.(apl.EKO)
10.6.2015 Slovak Telekom - telekom.poplatky
10.6.2015 Slovak Telekom - telefóny -pevné linky
10.6.2015 Bedminton - bedmintonový balík
9.6.2015 VSE - elektrina
9.6.2015 VSE - elektrina
8.6.2015 SPP - plyn
4.6.2015 MMBstav, Vernár - oprava strechy SOŠ
4.6.2015 Poradca - predpl.aktualizácii Z.z.
4.6.2015 PVPS - vodné, stočné
4.6.2015 PVPS - vodné, stočné
3.6.2015 Fischer - lab.sklo CH-C
2.6.2015 VSE - elektrina
2.6.2015 Cheque Dejeuner - jedálne kupóny
1.6.2015 Ham Ham - strava žiakov
25.5.2015 Lindstrom - prenájom rohoží
20.5.2015 Komunálna poisť. - poistenie majetku
19.5.2015 JM Svit - kanc.potreby CHO-C
19.5.2015 Chedos - preprava (Comenius)
13.5.2015 VSE - elektrina
13.5.2015 VSE - elektrina
11.5.2015 SPP - plyn
11.5.2015 PE-PLAST - PE hadice
11.5.2015 Slovanet - internet
11.5.2015 Slovak Telekom - telekom.poplatky
11.5.2015 Slovak Telekom - mobily
4.5.2015 VSE - elektrina
4.5.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
30.4.2015 PE-PLAST - PE-hadice
28.4.2015 HamHam - strava žiakov
27.4.2015 Lindstrom - rohože,pranie,prenájom
24.4.2015 Autocont - MAGMA 1.štvrťrok
17.4.2015 Autocont - MAGMA, nová verzia
17.4.2015 Dalema - pranie a žehlenie prádla
13.4.2015 Fischer Slovakia - lab.sklo (CHO-B)
13.4.2015 Slovak Telekom - VUC NET
13.4.2015 SPP - plyn
13.4.2015 Asseco Solutions - servisné práce
13.4.2015 Chemosvit - poplatok za zrušenie tel.
13.4.2015 Slovanet - internet
13.4.2015 Slovak telekom - mobily
10.4.2015 VSE - elektrina
10.4.2015 VSE - elektrina
9.4.2015 VSE - elektrina
9.4.2015 Slovak Telekom - pevné linky
8.4.2015 JM Svit - kanc.potr. CHO-B
8.4.2015 PVPS - vodné,stočné
8.4.2015 PVPS - vodné,stočné
1.4.2015 Chemosvit - Deň učiteľov-večera
1.4.2015 Le cheque dejeuner - jedálne kupóny
1.4.2015 LIMAT - výkon pož.technika
31.3.2015 HamHam - strava žiakov
30.3.2015 Lindstrom - pranie a prenájom rohoží
26.3.2015 Slovenská pošta - tlač pošt.poukazov
24.3.2015 Poradca podnikateľa - ročný prístup-Z.z.,fin.sprav.
23.3.2015 Mesto Svit - daň zo stavieb
16.3.2015 Union - poistenie majetku
13.3.2015 Slovanet - internet
12.3.2015 L.Dvoščák - poháre na súťaž(stolný tenis)
12.3.2015 Slovak Telekom - mobily
11.3.2015 Chemosvit - telefónne služby
10.3.2015 Slovak Telekom - pevné tel.linky
10.3.2015 Slovak Telekom - telekom.poplatky
10.3.2015 SPP - plyn
9.3.2015 Monarch - drobný údržb.materiál
9.3.2015 VSE - elektrina
9.3.2015 VSE-elektrina
3.3.2015 PVPS - vodné, stočné
3.3.2015 PVPS - vodné, stočné
3.3.2015 VSE - elektrina
2.3.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
2.3.2015  Dunajnet - obehové čerpadlo
2.3.2015 Lindstrom - pranie a prenájom rohoží
27.2.2015 Plynoservis - odb.prehliaky plyn kotolne
25.2.2015 Ekos Poprad - poplatky za znečisťovanie ovzdušia
19.2.2015 Ham Ham - strava žiakov
18.2.2015 PE-PLAST - PE-hadica
16.2.2015 Slovak Telekom - mesačné poplatky za mobily
16.2.2015 Slovanet - internet
16.2.2015 Slovanet - pauš.popl.internet
16.2.2015 ŠEVT - školské tlačivá
16.2.2015 Mesto Svit-komunálne odpady
16.2.2015 VSE - elektrina
16.2.2015 VSE - elektrina
10.2.2015 SPP - plyn
10.2.2015 Slovak Telekom-telekomunik.služby
10.2.2015 Slovak Telekom-pevné linky
9.2.2015 Union - poistenie majetku
9.2.2015 Chemosvit - telefónne služby
6.2.2015 Dalema - pranie a žehlenie
4.2.2015 JM Svit - techn.zabezp.CHO kat.A
4.2.2015 Chemosvit-noviny Chemosvit
4.2.2015 VSE-elektrina
3.2.2015 HamHam - strava žiakov
3.2.2015 PVPS - vodné,stočné
3.2.2015 PVPS - vodné,stočné
3.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
30.1.2015 Lindstrom - rohože,pranie prenájom
23.1.2015 Autocont - MAGMA HCM-1.štvrťrok 215
22.1.2015 Asseco Solutions - servisné práce-ISPIN
21.1.2015 JurisDat - časopis Škola
20.1.2015 VSE - elektrina
20.1.2015 RUMIT Slovakia - čerpadlo
13.1.2015 Kurnát - servis výťahov
13.1.2015 Slovak Telekom -  mes.popl.mobily
12.1.2015 VSE - elektrina
12.1.2015 VSE - elektrina
12.1.2015 SPP - plyn
12.1.2015 ŠEVT - vysvedčenia bianko
12.1.2015 Slovanet - internet
12.1.2015 Slovanet - internet pauš.popl.
9.1.2015 Slovak Telekom - pevné linky
8.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
8.1.2015 Slovak Telekom - telekom.služby
7.1.2015 LIMAT - výkon bezpečnostného technika
5.1.2015 Lindstrom - rohože-pranie,prenájom
5.1.2015 Sevek-servis - servis ekektr.zariadení
5.1.2015 Ajfa+avis - publikácia pre mzdovú účt.

Rok 2014
29.12.2014 PVPS - vodné, stočné
29.12.2014 PVPS - vodné, stočné
29.12.2014 Autocont - systémová podpora MAGMA 4.štvrťrok
18.12.2014 Plynoservis Bednarčík-odb.prehliadky plyn.kotolne
16.12.2014 S-Studio Slovakia,s.r.o.-výroba a inšt.inf.tabule
15.12.2014 J.Adamec - tonery (Comenius)
15.12.2014 Slovanet - internet
15.12.2014 Slovanet -paušálny poplatok za internet
15.12.2014 Union - poistenie majetku
12.12.2014 Slovak Telekom - mesačné poplatky-mobily
12.12.2014 Keraz TBZ - oprava MaR plynovej kotolne ŠI
12.12.2014 Dalema - pranie a žehlenie
10.12.2014 Slovak Telekom - telekomunikačné poplatky
10.12.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky-pevné linky
9.12.2014 SPP - plyn
9.12.2014 VSE - elektrina
9.12.2014 VSE - elektrina
9.12.2014 Chemosvit - telefónne služby
8.12.2014 VSE - elektrina
8.12.2014 Lindstrom - pranie, prenájom
5.12.2014 PVPS - vodné,stočné,zrážky
5.12.2014 PVPS - vodné, stočné
4.12.2014 P.Matoš-PEMAT - inštalačný a údržbársky materiál
3.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
25.11.2014 MIVO Servis - revízne prehliadky a skúšky tlak.zar.
14.11.2014 Slovanet - paušálny poplatok za internet
14.11.2014 Slovanet - internet
14.11.2014 Peter Barilla - PE-hadica
10.11.2014 Chemosvit - telefónne služby
12.11.2014 TRYNET - servis PC, nastavenia tlačiarní
11.11.2014 VSE - elektrina
11.11.2014 VSE - elektrina
11.11.2014 Slovak Telekom - mobilné služby
11.11.2014 Slovak Telekom - telekomunik. služby
11.11.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky(pev.linky)
11.11.2014 SPP - plyn
10.11.2014 Komunálna poisťovňa - poistenie majetku
7.11.2014 Lindstrom - pranie a prenájom
6.11.2014 Cheque Dejeuner - jedálne kupóny
6.11.2014 Limat - kontrola a oprava PTZ
4.11.2014 Chedos - doprava - Comenius
4.11.2014 PVPS  - vodné, stočné
4.11.2014 PVPS - vodné, stočné
4.11.2014 Ham Ham - strava žiakov
4.11.2014 Slovanet - registrácia domény
4.11.2014 VSE - elektrina
29.10.2014 Keras TZB - oprava plynovej kotolne ŠI
29.10.2014 Autocont - Magma syst.podp.3.štvrťrok
27.10.2014 Komunálna poisť.-poist.mot.vozidla
24.10.2014 Dalema - pranie a žehlenie
23.10.2014 Slovanet - registrácia domény
20.10.2014 Autocont - nová verzia MAGMA
14.10.2014 Chemosvit - telefónne služby
14.10.2014 Slovanet - internet
14.10.2014 Chemosvit - tel.hovory
14.10.2014 Junior Achievement - registr.poplatok
13.10.2014 Slovanet - internet-paušálny poplatok
13.10.2014 Slovak Telekom - mesačné poplatky
13.10.2014 VSE - elektrina
13.10.2014 VSE - elektrina
10.10.2014 Lindstrom - pranie, prenájom
9.10.2014 VSE - elektrina
8.10.2014 Asseco Solutions - servisné práce
7.10.2014 LIMAT - PO, bezpeč.technik
7.10.2014 LARK - štítky na bezp.dvere
2.10.2014 Monarch - elektro materiál
2.10.2014 PVPS - vodné, stočné
2.10.2014 PVPS - vodné, stočné
1.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
1.10.2014 Ham Ham - strava žiakov
24.9.2014 Limat - školenie študentov
24.9.2014 Všob.zdrav.poisťovňa - výkaz nedoplatkov
19.2.2014 Barger - prikrývky, flis -PČ
22.9.2014 Chemosvit - kartónové krabice
16.9.2014 VSE - elektrina
16.9.2014 VSE - elektrina
16.9.2014 Lindstrom - pranie, prenájom
16.9.2014 Union - poistenie za škodu
16.9.2014 Union - poistenie majetku
16.9.2014 PE PLAST - PE hadica
12.9.2014 Slovanet - internet paušál
12.9.2014 Slovanet - internet
2.9.2014 PVPS - vodné, stočné
2.9.2014 PVPS - vodné, stočné
2.9.2014 VSE - elektrina
27.8.2014 Cheque Dejeuner - jedálne kupóny
18.8.2014 Lindstrom - prenájom
18.8.2014 J.Hriva - deratizácia ŠI
15.8.2014 Slovanet - internet paušál
15.8.2014 Slovanet - internet
12.8.2014 Slovak Telekom - mobily
12.8.2014 Komunálna poisťovňa - poistenie majetku
11.8.2014 PVPS - vodné, stočné
11.8.2014 PVPS - vodné, stočné
11.8.2014 SARTEX - posteľné súpravy (PČ)
11.8.2014 SPP - plyn
11.8.2014 Chemosvit - telef.služby
11.8.2014 Slovak Telekom - telekom.služby
11.8.2014 Slovak Telekom - telefóny
8.8.2014 VSE - elektrina
8.8.2014 VSE - elektrina
5.8.2014 Dalema - pranie a žehlenie
5.8.2014 Dalema - pranie a žehlenie
1.8.2014 VSE - elektrina
31.7.2014 Cheque Dejeuner - jedálne kupóny
29.7.2014 Gastrobal - čistiace prostriedky
24.7.2014 AutoCont - MAGMA HCM syst.podpora
21.7.2014 Lindstrom - pranie, prenájom
17.7.2014 AutoCont - nová verzia MAGMA-3.štvrťrok
14.7.2014 Slovenská pošta-tlač pošt.peňaž.poukazu 
11.7.2014 Slovak Telekom - mesačné poplatky
11.7.2014 Ton Tech - tonery
9.7.2014 SPP - plyn
9.7.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
9.7.2014 Slovak Telekom - telekom.služby
9.7.2014 VSE - elektrina
9.7.2014 VSE - elektrina
9.7.2014 Asseco Solutions - servisné práce
9.7.2014 Junior Achievement - glob.etický program(reg.popl.)
8.7.2014 Chemosvit - telefónne služby
8.7.2014 Chemosvit - telefónne hovory
3.7.2014 VSE - elektrina
4.7.2014 LIMAT - výkon funkcie pož.techn.
4.7.2014 Sklenárstvo Klein - sklenárske práce
2.7.2014 PVPS - vodné, stočné
2.7.2014 PVPS - vodné stočné
2.7.2014 Cheque Déjeuner - jedálne kupóny
2.7.2014 Ham Ham - slávnostný obed zamest.
2.7.2014 Ham Ham - strava žiakov
30.6.2014 Sevek servis, Kurnát - servis elektr.zariadení
30.6.2014 Sevek servis,Kurnát - servis výťahov
27.6.2014 ŠEVT - školské tlačivá
26.6.2014 Petit Press - Popradský Korzár - inzerát
25.6.2014 Tatracar - údržb.materiál
25.6.2014 Dalema - pranie a žehlenie
20.6.2014 Lindstrom - pranie, prenájom
16.6.2014 Union - poistenie majetku
13.6.2014 UNIJUNIOR-ŠPORT - lopta futs.SALA PROFI
12.6.2014 Slovanet - internet
12.6.2014 Slovanet - internet-paušál
11.6.2014 Slovak Telekom - mesačné poplatky
11.6.2014 Mgr.J.Galajda - bedmint.košíky
10.6.2014 Ing.P.Kotaš - prenájom Web priestoru
10.6.2014 Chemosvit - telefónne služby
10.6.2014 Chemosvit - telefónne hovory
10.6.2014 VSE - elektrina
10.6.2014 VSE - elektrina
10.6.2014 SPP - plyn
9.6.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
9.6.2014 Slovak Telekom - telekomunikačné služby
2.6.2014 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
2.6.2014 Ham Ham - strava žiakov
30.5.2014 VSE - elektrina
30.5.2014 PVPS - vodné, stočné
30.5.2014 PVPS - vodné, stočné
27.5.2014 Monarch - elektroinštalačný materiál
23.5.2014 Lindstrom - pranie a prenájom
21.5.2014 Student Agency Brno - cestovné lístky(Comenius)
13.5.2014 VSE - elektrina
13.5.2014 VSE - elektrina
13.5.2014 VSE - elektrina
13.5.2014 Gummi Print - materiál pre tlačiarov
13.5.2014 Chemosvit - telef.hovory
13.5.2014 Chemosvit - telefónne služby
13.5.2014 SPP - plyn
13.5.2014 Slovak Telekom - mesačné poplatky
7.5.2014 Slovak Telekom - telekom.služby
7.5.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
7.5.2014 CUBS plus,s.r.o. - bezpečnostný projekt
6.5.2014 Poradca podnikateľa - ročný prístup na verej.správu SR
2.5.2014 PVPS - vodné, stočné
2.5.2014 PVPS - vodné, stočné
2.5.2014 Cheque Déjeuner - jedálne kupóny
30.4.2014 AutoCont - MAGMA HCM sys.podpora-1.štvrťrok
29.4.2014 Lindstrom - pranie a prenájom
29.4.2014 Ham Ham - strava žiakov
22.4.2014 Senton - chladničky
16.4.2014 Dalema - pranie a žehlenie
14.4.2014 Slovanet  - internet
14.4.2014 Slovanet - internet, paušálny poplatok
14.4.2014 Slovak Telekom - mesačné poplatky
10.4.2014 JM Svit - kancelárske potreby (CHO)
10.4.2014 Chemosvit -telefónne hovory
10.4.2014 Chemosvit - telefónne služby
9.4.2014 Slovak Telekom - telekomunik.služby
9.4.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
9.4.2014 SPP - plyn
8.4.2014 VSE elektrina
8.4.2014 VSE - elektrina
8.4.2014 Fischer Slovakia - lab.sklo (CHO)
8.4.2014 AutoCont - nová verzia MAGMA 2.štvr.
8.4.2014 LIMAT - výkon funkcie požiarneho technika
4.4.2014 Asseco Solutions - servisné práce
3.4.2014 Chemosvit - strava na Deň učiteľov
1.4.2014 PVPS - vodné, stočné
1.4.2014 PVPS - vodné, stočné
1.4.2014 Le cheque dejeuner - jedálne kupóny
1.4.2014 AENERGY,s.r.o. - plastové okná ŠI
31.3.2014 L.Kandler - registrácia školy v katalógu SŠ
31.3.2014 DDD Servis Hriva - deratizácia ŠI
28.3.2014 Lindstrom - pranie, prenájom
28.3.2014 VSE - elektrina
27.3.2014 Ham Ham - strava žiakov
24.3.2014 AutoCont - údržba kopírky
19.3.2014 Dalema - pranie a žehlenie
18.3.2014 Gastrobal - čistiace prostriedky -PČ
17.3.2014 Slovanet - paušálny poplatok za internet
17.3.2014 Union - poistenie majetku 2603-250614
12.3.2014 Slovanet - internet
12.3.2014 Slovak Telekom -  mesačné poplatky
11.3.2014 SPP - plyn
11.3.2014 VSE - elektrina
11.3.2014 VSE - elektrina
10.3.2014 Chemosvit - telefónne hovory
10.3.2014 Chemosvit - telefónne služby
7.3.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
7.3.2014 Slovak Telekom - telekomunikačné služby
4.3.2014 PVPS - vodné,stočné
4.3.2014 PVPS - vodné,stočné
3.3.2014 Cheque Dejeuner - jedálne kupóny
3.3.2014 Lindsrom - pranie, prenájom
3.3.2014 Ham Ham - strava žiakov
28.2.2014 VSE - elektrina 
30.1.2014 Ptáček - WC misa + sedátko
30.1.2014 VSE - elektrina
30.1.2014 Chegue Dejeuner - jedálne kupóny
30.1.2014 Fischer - lab.sklo a chemikálie (CHO)
30.1.2014 JurisDat - Predplatné časopisu ŠKOLA
29.1.2014 Dalema - pranie a žehlenie
28.1.2014 Ham Ham - strava pre žiakov
27.1.2014 Asseco Solutions - servisné práce za 1.štvrťrok 2014
23.1.2014 Asseco Solutions - RAP za rok 2014
21.1.2014 VSE - elektrina
20.1.2014 Poradca podn. - finančný spravodajca
20.1.2014 AutoCont - nová verzia MAGMA,1.štvrťrok
15.1.2014 Slovanet - pauš.poplatok-internet
15.1.2014 Slovanet - internet
15.1.2014 STEVA - prednáška-daň z príjmov
15.1.2014 Poradca podnikateľa - Zb.zákonov a finančný pravodajca
13.1.2014 Neria,s.r.o. - notebook (Comenius)
13.1.2014 Chemosvit - telefónne služby
13.1.2014 Chemosvit - telefónne hovory
10.1.2014 SPP - plyn
9.1.2014 VSE - elektrina
9.1.2014 VSE - elektrina
9.1.2014 Slovak Telekom - telekomunikačné služby
9.1.2014 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
8.1.2014 LIMAT - výkon požiarneho technika
7.1.2014 Chegue dejeneur - jedálne kupóny
7.1.2014 Ajfa+avis - publikácia pre mzdovú účt.
7.1.2014 Lindstrom - pranie, prenájom

Rok 2013
30.12.2013 AutoCont - MAGMA HCM-syst.podpora
30.12.2013 TV Poprad - výroba reportáže
20.12.2013 ŠEVT - vysvedčenia bianko
20.12.2013 PVPS - vodné,stočné
20.12.2013 PVPS - vodné,stočné
19.12.2013 Ham Ham - strava žiakov
19.12.2013 JM Svit - kancelárske potreby
16.12.2013 Union - poistenie majetku
12.12.2013 Monarch - elektroinštalačný materiál
12.12.2013 VSE - elektrina
11.12.2013 Slovanet - internet
11.12.2013 Slovanet - paušálny poplatok
13.12.2013 Slovak Telekom - mesačné poplatky
10.12.2013 SPP - plyn
10.12.2013 Chemosvit - telefónne služby
10.12.2013 Chemosvit - telefónne hovory
9.12.2013 Lindstrom - pranie, prenájom
9.12.2013 DR Servis - oprava stroja ROMAYOR
9.12.2013 Slovak Telekom - telekomunikačné služby
9.12.2013 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
9.12.2013 DDD Servis HRIVA - dezinsekcia ŠI
9.12.2013 QCOMP - počítače (výsledky žiakov)
6.12.2013 Plynoservis - oprava plynovej kotolne
6.12.2013 VSE - elektrina
4.12.2013 Keras - oprava kotolne DM
4.12.2013 LIMAT - školenie zamestnancov
3.12.2013 Cheque Dejeuner - jedálne kupóny
2.12.2013 M Šport - športové potreby(stolný teni-súťaž)
2.12.2013 Ham,Ham - strava žiakov
29.11.2013 PVPS - vodné,stočné
29.11.2013 PVPS - vodné,stočné
28.11.2013 VSE - elektrina
26.11.2013 Železiarstvo SENZI - materiál na údržbu
26.11.2013 Stud.kuchyňa,Chovančíková-bagety-súťaž
25.11.2013 L.Dvorščák - športové poháre-súťaž
25.11.2013 Slovak Telekom - pravidelné poplatky
20.11.2013 Allianz - vyúčtovanie poistného
14.11.2013 MIVO Servis - revízne prehliadky kotolní
13.11.2013 PP COMP - náplň do tlačiarne
13.11.2013 Slovanet - paušálny poplatok
13.11.2013 Slovanet - internet 
Rok 2012
Rok 2011
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web