obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 
Objednávky 
Rok 2016
27.1.2016 Slov.pošta - poštové poukazy
26.1.2016 EKOS - výpočet popl. za zneč.ovzd. PČ
26.1.2016 EKOS - výpočet popl.za zneč.ovzdušia
25.1.2016 Gastrobal - čistiace prostriedky
25.1.2016 ŠI SOŠ podn.č. - ubytovanie žiakov počas VVLZ
25.1.2016 SNOWPARK - požičanie lyž.výstroja VVLZ
25.1.2016 Kovalčík - preprava žiakov VVLZ
25.1.2016 Veža Svit - strava VVLZ
20.1.2016 UNI JUNIOR - ceny (šport.súťaž)
15.1.2016 JURISDAT - predpl.čas. ŠKOLA
7.1.2016 Esseco Solutions - zverejňovanie údajov
4.1.2016 Asseco Solutions - servisné práce ISPIN
4.1.2016 Ajfa+avis - predplatné časopisu

Rok 2015
18.12.2015 Plynoservis - oprava plynovej kotolne
18.12.2015 PVPS - odber vody, stočné na r.2016 - PČ
18.12.2015 PVPS - odber vody, stočné na r.2016
16.12.2015 L.Kandler  - registrácia školy v katalógu SŠ
27.11.2015 Plynoservis - revízia plynovej kotolne
27.11.2015 PE PLAST - PE hadice
26.11.2015 Kominárske služby - kominárske práce-PČ
26.11.2015 Kominárske služby - kominárske práce
23.11.2015 ETS Enviro Team Slovakia-meranie emisií (DM)
23.11.2015 ETS Enviro Team Slovakia-meranie emisií
23.11.2015 Gastrobal - čistiace prostr.
20.11.2015 MIVO Servis - revízne prehliadky-PČ
20.11.2015 MIVO Servis - revízne prehliadky
19.11.2015 YANICK - úplety, nite
11.11.2015 Gummi-print Slovakia - tlač.materiál
11.11.2015 FISHER Slovakia - objednávka lab.skla
10.10.2015 LIMAT - hydrantové hadice
10.10.2015 LIMAT - kontr. a oprava požiarnotechn.zar.-PČ
10.10.2015 LIMAT - kontr. a oprava požiarnotechn.zar.
18.9.2015 SARTEX - posteľné prestieradlá
17.9.2015 Ptáček - WC komplet-4 ks
16.9.2015 PE PLAST - hadica matná
11.9.2015 DDD Servis Hriva - dezinsekcia -PČ
11.9.2015 DDD Servis Hriva - dezinsekcia ŠI
8.9.2015 Parentes - Slov. stenograf
4.9.2015 JAS - program Etika
3.9.2015 DDD Servis Hriva - deratizácia ŠI
2.9.2015 Ham Ham - stravovanie žiakov
28.7.2015 Tatragas - umývadlá
17.7.2015 Gastrobal - čistiace prostriedky
15.7.2015 ASC - aktualizácia programu asc rozvrhy
2.7.2015 Gastrobal - čistiace prostriedky
30.6.2015 Ham Ham - sláv.obed k ukon.šk.r.
20.6.2015 Poradca podnikateľa - verejná správa,ročný prístup
17.6.2015 Ing. Peter Kottáš - web priestor
4.6.2015 Junior Achievement slov. - Progr.Aplik.ekon.
4.6.2015 Bedminton - bedmintonový balík
25.5.2015 Fischer - lab.sklo CH-C
15.5.2015 MMBstav - oprava strechy školy
29.4.2015 Dalema - pranie a čistenie
29.4.2015 PE PLAST - PE-hadice
16.4.2015 PE PLAST - PE-hadice
9.4.2015 Sischer Slovakia - lab.sklo CHO-B
6.3.2015 Poradca podnikateľa-ročný prístup Z.z.
23.3.2015 Spolcentrum - Deň učiteľov
2.1.2015 Dalema - pranie a čistenie prádla
2.1.2015 JurisDat-časopis Škola
2.1.2015 Ajfa+Avis-časopis mzdová účtovníčka

2.1.2015-Asseco Solutions-odborné serv.práce
2.1.2015-LE cheque dejeuner-jedálne kupóny
2.1.2015-Slovanet-internetové služby
2.1.2015-Slovak Telecom-telef.služby-mobily-HČ
2.1.2015-Slovak Telecom-telef.služby-mobily-PČ

2.1.2015-Slovak Telecom-VUC-net
2.1.2015-Slovak Telecom-telef.služby-pevné linky-H
Č
2.1.2015-Auto Cont-odbor.práce v oblasti výpočt.tech.-HČ
2.1.2015-Chemosvit-telef.služby
2.1.2015-Slovak Telecom-telef.služby-pevné linky-PČ
2.1.2015-Podtatr.vodár.spoločnosť-Vodné+stočné+zrážk.voda-HČ
2.1.2015-Podtatr.vodár.spoločnosť-Vodné+stočné+zrážk.voda-PČ
2.1.2015-Slov.plynár.priemysel-Plyn-PČ
2.1.2015-Slov.plynár.priemysel-Plyn-HČ
2.1.2015-Vych.energetika-elektr.energia-HČ
2.1.2015-Vých.energetika-elektr.energia-PČ
2.1.2015-Lindstrom-pranie rohoží-PČ
2.1.2015-Lindstrom-pranie rohoží-HČ
2.1.2015-Ham-Ham-stravovanie žiakov-HČ
2.1.2015-JMSSvit-kancelar.potreby-HČ
2.1.2015-JMSSvit-kancelár.potreby-PČ
2.1.2015-Monarch-materiál na údržbu-PČ
2.1.2015-Monarch-materiál na údržbu-HČ
2.1.2015-PEMAT-drobný a železiar.materiál-HČ
2.1.2015-LIMAT-pož.ochrana, bezp.technik a PZP-HČ
2.1.2015-Chemosvit-noviny Chemosvit
2.1.2015-Dalema-pranie a čistenie prádla-PČ
2.1.2015-PE plast-hadica matná-o.v.
2.1.2015-Ševt-škol.tlačivá-škola
2.1.2015-Sevek-servis výťahov-HČ
2.1.2015-Sevek-servis výťahov-PČ
10.2.2015-Ekos služby-popl.za znečist.ovzdušia-HČ
10.2.2015-Ekos služby-popl.za snečist.ovzdušia-PČ
26.2.2015-Dunajnet-obehové čerpadlo-HČ
11.2.2015-Plynoservis-revízia kotolne-HČ
11.2.2015-Plynoservis-revízia kotolne-PČ
5.3.2015-Slov.pošta-poštové poukazy-ŠI
20.2.2015-Šport.poháre-obv.kolo stolny tenis
Rok 2014
19.12.2014 RUMIT SLOVAKIA spol.s.r.o.-obehové čerpadlo
11.12.2014 S-Studio Slovakia - výroba a inšt.inf.tabule
10.12.2014 J.Adamec - tonery
8.12.2014 Keras - oprava kotolne ŠI
3.12.2014 Plynoservis -Bednarčík- odborné prehliadky plyn.kotolne
10.11.2014 MIVO Servis - revízne prehliadky-PČ
10.11.2014 MIVO Servis - revízne prehliadky
5.11.2014 TRYNET - servis PC, pripojenia VUC
20.10.2014 LIMAT - oprava a kontrola pož.tech.zar.-PČ
20.10.2014 LIMAT - oprava a kontrola pož.techn.zar.
22.10.2014 Keras - oprava kotolne ŠI
23.10.2014 Chedos - doprava - Comenius
3.11.2014 PE PLAST - materiál pre tlačiarov
10.9.2014 LARK - certifikácia požiarnych dverí
8.10.2014 Junior Achievement Slov. - program Etika a Podnikanie
4.9.2014 LIMAT - školenie žiakov z predpisov BOZP
2.9.2014 Ham Ham - strava pre žiakov
2.9.2014 Keras-TBZ - oprava plynovej kotolne
5.9.2014 Gastrobal - čistiace prostriedky
10.9.2014 Chemosvit Fólie - krabice na tašky
5.9.2014 PE PLAST - PE hadica
15.8.2014 DDD servis Hriva - deratizácia ŠI - PĆ
28.7.2014 Gastrobal - čistiace prostriedky
24.6.2014 Slov.pošta - poštové poukazy
2.7.2014 Junior Achievemet Slovensko-etický program
10.7.2014 SARTEX - posteľné súpravy (PČ)
2.7.2014 Slenárstvo Klein - sklenárske práce
7.7.2014 TON TECH - tonery do tlačiarní
4.7.2014 PEMAT - inštal. a želez.materiál (HČ)
4.7.2014 PEMAT - inštal.a želez.materiál
23.6.2014 ŠEVT - školské tlačivá
23.6.2014 Petit Press - inzerát prenájmu
24.6.2014 Ham Ham - slávnostný obed pre zamestnancov
2.6.2014 SŠ odev. a graf.des.,Lysá nad Labem - ubytovanie(Comenius)
11.6.2014 UNIJUNIOR-SPORT - futsalové lopty
9.6.2014 P.Kottáš-Peko - web priestor
6.6.2014 Mgr.Jozef Galajda - bedmint.košíky
30.5.2014 Barger Milan - flis.látka a paplóny (PČ)
15.5.2014 PE PLAST - hadice matné
14.5.2014 Bedminton - bedmintonový balík Viktor
13.5.2014 Student Agency - cestovné lístky (Comenius)
12.5.2014 RAMIprint - obj.tričiek a potlače
13.5.2014 M Šport - lopty,sieťky (kult.poukazy)
2.5.2014 Poradca podnikateľa-ročný prístup na net
23.4.2014 Gummi-print Slovakia-materiál pre tlačiarov
11.4.2014 SENTON - 3 ks chladničky (PČ)
7.4.2014 Fischer Slovakia - lab.sklo(CHO)
26.3.2014 Chemosvit - Spolcentrum - Deň učiteľov-večere
25.3.2014 DDD Servis Hriva - deratizácia ŠI
25.3.2014 Lukáš Kandler - registrácia v katalógu SŠ
25.3.2014 AENERGY - plastové okná ŠI
24.3.2014 CUBS plus,s.r.o. - bezpečnostný projekt ochr.osob.údajov
17.3.2014 Gastrobal - čist.prostr.-PČ
12..3.2014 AutoCont SK,a.s. - oprava kopírky
12.3.2014 Tatracar - drob.inštalačný a želez.materiál - PČ
12.3.2014 Tatracar - drob.inštalačný a želez.materiál -HČ 
7.1.2014 JurisDat - predplatné časopisu Škola
7.1.2014 Poradca podnikateľa - Zb.zákonov,Finančný spravodajca
7.1.2014 Sevek - servis výťahov
7.1.2014 Ham Ham - stravovanie žiakov
7.1.2014 Chemosvit - noviny Chemosvit
7.1.2014 Ajfa+avis - publikácia pre mzd.účt.
7.1.2014 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
7.1.2014 LIMAT - požiarny technik
7.1.2014 LIMAT - požiarno-techn.služby
7.1.2014 Auto Cont - odb.práce progr.Magma
7.1.2014 Chemosvit - telefónne služby
7.1.2014 Slovak Telekom - telefónne služby(mobily)
7.1.2014 Slovak Telekom - VUC NET
7.1.2014 Slovak Telekom - telefónne služby
7.1.2014 Slovanet - internet
7.1.2014 PVPS - voda
7.1.2014 SPP - plyn
7.1.2014 Východosl.energetika - el.energia
7.1.2014 Monarch - nákup drob.elektroinštalač.mat.
7.1.2014 JM Svit - nákup drob.kancel.materiálu
7.1.2014 Železiarstvo SENZI-nákup drob.inštalač.materiálu
7.1.2014 Dalema - pranie a čistenie prádla
7.1.2014 Lindstrom - vymieňanie a čistenie rohoží
7.1.2014 Asseco Solutions - odb. a soc. práce vo VT
7.1.2014 J.Danko - prečistenie kanalizácie
Rok 2013
30.12.2013 Neria,s.r.o. - objednávka Notebooku (Comenius)
5.12.2013 DDD Servis Hriva - dezinsekcia
5.12.2013 QCOMP s.r.o. - počítače (výsledky žiakov)
4.12.2013 D.R.Servis - oprava stroja ROMAYOR
3.12.2013 Plynoservis - oprava kotolne
26.11.2013 TV Poprad - výroba reportáže
26.11.2013 LIMAT - školenie zamestnancov
26.11.2013 Keras TZB - oprava kotolne DM
22.11.2013 Výroba stud.kuchyne - bagety OK v stolnom tenise
12.11.2013 PP COMP - náplň do tlačiarne
12.11.2013 MIVO Servis - revízne prehliadky kotolní
8.1.2013 Sevek Kurnát - servis výťahov a el.zariadení 
Rok 2012
20.7.2012-revízia kotolne 
22.6.2012-mobilný telefón 
20.6.2012-materiál pre OV 
14.5.2012-kontrola komínov 
9.5.2012-materiál pre OV 
7.3.2012-materiál pre OV 
11.4.2012-materiál pre OV 
19.3.2012-materiál pre OV 
9.3.2012-deratizácia 
5.3.2012-toner 
9.2.2012-zasklenie okien 
8.2.2012-práčka 
31.1.2012-znalecký posudok 
13.1.2012-prehliadka auta 
 
Rok 2011
16.12.2011-vypínače pre IŠ 
5.12.2011-materiál pre OV 
29.11.2011-materiál pre OV 
9.11.2011-kontrola komínov 
18.11.2011-vrecká a batéria 
20.10.2011-predĺž.kábel 
14.10.2011-sklenárske práce 
30.9.2011-deratizácia ŠI 
12.8.2011-tonery 
23.8.2011-hydrantový ventil 
15.6.2011-revízia výťahov 
20.6.2011-materiál pre OV 
11.5.2011-kominárske práce 
24.5.2011-materiál pre OV 
4.2.2011 -publikácia 
2.2.2011  -servis.prehl.auta
13.1.2011-inzercia 
20.1.2011-KKCHO-strava 
10.1.2011-toner 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web