obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Rok 2016
4.1.2016 Komunálna poisťovňa - poistenie majetku
8.1.2016 Ham Ham - dodatok č.1 k zmluve o strav.žiakov


Rok 2015
16.12.2015 PVPS - - Zmluva o dodávke pitnej vody
19.11.2015 Národné športové centrum - zmluva o prevode majetku
27.10.2015 Poistenie proti odcudzeniu vecí - žiaci
22.10.2015 OÚ Prešov - dohoda o spolupráci (CHO)
7.10.2015 OÚ Prešov - dohoda o spolupráci(stolný tenis)
23.9.2015 SPP - zmluva o dodávke plynu
2.9.2015 Ham Ham - stravovanie žiakov
10.7.2015 SPP - dohoda o splátkach
10.7.2015 SAA pre medzinár.spolupr. - Zmluva Erasmus +
15.6.2015 Ham Ham - Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
23.4.2015 VSE-dodatok č.1 k zmluve
9.2.2015 Prešovská univerzita-zmluva o spolupráci
28.1.2015 Lištiak-dodatok k zmluve BOZP
27.1.2015 NÚCEM - zmluva o bezplat.prevode majetku
6.11.2014 OÚ Prešov - Dohoda CHO
Rok 2014
30.12.2014 SEVEK - zmluva o dielo
24.10.2014 Komunálna poisť. - dodatok č.2 k poist.zmluve 6004410016
1.10.2014 WRIGLEY Slovakia s.r.o. - zmluva-predajný automat
17.10.2014 Poistenie - krádež
4.10.2014 SPP-Zmluva o dodávke plynu
18.8.2014 Nájomná zmluva č.1/2014/SOŠ - pokračovanie
18.8.2014 Nájomná zmluva č.1/2014/SOŠ
28.7.2014 Komunálna poisťovňa - Dodatok č.1 k poist.zmluve
11.7.2014 MŠVVaŠ SR - zmluva o výpôžičke
24.6.2014 Prenájom nebytových priestorov
1.4.2014 CUBS plus,s.r.o. - zmluva o dielo
3.3.2014 Komunálna poisť. - poistenie majetku
6.2.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-Dodatok č.2
22.1.2014 NÚCEM - zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu č.248/2014
1.1.2014 Maroš Lištiak -LIMAT - mandátna zmluva

2.12.2013 SPP - Zmluva o dodávke plynu na rok 2014
28.10.2013 ŠIOV - zmluva o spolupráci 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web