obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 

 Vážení rodičia, milí priatelia SOŠ vo Svite,

dovoľujeme si Vás osloviť vo chvíli, keď máme opäť možnosť sami rozhodnúť, kto dostane 2% z našich daní. Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste podporili vzdelávanie a mimoškolské aktivity poskytované študentom našou školou. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám v predchádzajúcich rokoch prejavili dôveru poukázaním svojich daní v prospech našej školy.


Ak sa rozhodnete poukázať nám 2% zo svojich daní, tu nájdete stručný postup ako na to:


1. AK STE ZAMESTNANÍ A NEPODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:
  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2017 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane dane do 15.2. 2017
  • vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane
  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2017
2. FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ:
 
  • vypočítajte si 2% z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2017 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň
3. Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane:
 
  • ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk
4. PRÁVNICKÉ OSOBY:
Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2017, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z daneObchodné meno (názov):Združenie priateľov ZSŠ vo Svite  
Sídlo - ulica, číslo, PSČ, obec:Štefánikova 38, 059 21 Svit
Právna forma:občianske združenie
IČO:42083711
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web