obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 - Kontakt 
    Rada školy 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 
Tlačivá pre triednych učiteľov
Oznámenie o prospechu žiaka.doc.pdf
Oznámenie o udelení opatrenia.doc.pdf
Oznámenie termínu skúšky.doc.pdf
Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku.doc.pdf
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky.doc.pdf
r6 s1r6 s2r6 s3
r7 s1r7 s2r7 s3
r8 s1r8 s2r8 s3
r9 s1r9 s2r9 s3
r10 s1r10 s2r10 s3
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web